Kjøpe varmepumpe? Da bør du vite hva disse begrepene betyr

Energietikett på mobiltelefon. Foto.

Varmepumpebegreper

COP, SEER, nominell effekt, kW, klimasoner og så videre. Ved kjøp av ny varmepumpe er det lett å bli litt forvirra. Hva betyr alle begrepene, og hvilke er viktige for akkurat deg?

Hvilke begreper som er relevant for deg kommer an på klimaet der du bor, hvor kraftig varmepumpe du trenger, hvor opptatt du er av av miljø og strømbesparelse, størrelse på boligen og så videre.

Under følger forklaringer på begrepene du bør ha oversikt over når du skal velge din neste varmepumpe.

COP (EFFEKTFAKTOR)

COP, også kalt effektfaktor eller varmefaktor, beskriver forholdet mellom varmepumpens avgitte effekt i varme og tilført effekt der og da. Hvis en varmepumpe har 5,0 i COP innebærer det at varmepumpen produserer fem ganger så mye kW varme som antall kW den forbruker i strøm. Har varmepumpen 2,0 i COP produserer den to ganger så mye kW varme som antall kW den forbruker i strøm.

COP måles ved +7 grader ute og +20 grader inne og en kompressordrift på rundt 40-50 prosent.

Denne verdien står normalt ikke på energietiketten da det i de fleste tilfeller refereres til SCOP. COP er øyeblikksverdier som ikke sier noe om langvarig effekt. Lurer du på hvor effektiv varmepumpen er gjennom en hel fyringssesong, bør du heller se på årsvarmefaktoren (SCOP).

SCOP

SCOP er en teoretisk verdi basert på fabrikkdata i henhold til testkriteriene til EUs energimerkeordning. SCOP kalles også årsvarmefaktor, og er enkelt forklart en sammenstilling av COP-verdiene over et år. SCOP angir hvor mye varmeenergi varmepumpen leverer i forhold til hvor mye elektrisk energi den bruker i løpet av et år, og jo høyere årsvarmefaktor desto lavere strømforbruk og lavere strømregning.

Eksempel: Ved et årsforbruk på 5,000 kWh strøm og en SCOP på 5,0 har du fått ut en varmeeffekt på 25,000 kWh. Altså: med 5,0 i SCOP produserer varmepumpen fem ganger mer varme enn den bruker i strøm.

Kaiteki Perlehvit på soverom. Foto.

SEER

SEER er det samme som SCOP, men for kjøling. SEER måler altså hvor effektiv varmepumpen er som aircondition, og beskriver forholdet mellom pumpens avgitte og tilførte effekt over en kjølesesong. Kaiteki 6300 har for eksempel en SEER på 10,5, der alt over 8,5 vil gi energiklasse A+++ på energietiketten.

NOMINELL KAPASITET

Nominell kapasitet er antall kW varmepumpen leverer ved vanlig drift, som er cirka 40-50 prosent av totalkapasitet. Dette kan variere fra modell til modell, og produsent til produsent.

VARMEKAPASITET

Varmekapasiteten sier mye om hva du får ut av varmepumpen når det er kaldt ute. Varmekapasiteten oppgis i min-maks-kapasiteter, nominell kapasitet, og testes ofte ved en utendørstemperatur på -15 og -25 grader. Slik blir det tydelig for forbruker hva man kan få ut av varmepumpa en typisk kald, norsk vinter.

Dersom du trenger en kraftig varmepumpe som varmer godt selv på ekstra kalde dager, er det viktig å velge en varmepumpe med høy varmekapasitet. Klimaet der du bor er derfor avgjørende for hvilken varmepumpe du bør gå for. Bor du i et stort hus i Finnmark trenger du trolig en varmepumpe med høyere varmekapasiteter enn om du bor i et lite hus på Østlandet.

Gode varmepumper for kaldt klima bør ha maks varmekapasitet på mellom 5 og 7 kW. Til sammenligning ligger en vanlig panelovn ofte rundt 1 kW.

Les også: Hvordan velge riktig varmepumpe

Hvit Kaiteki i trapp. Foto.

GWP-VERDI

GWP-verdi (Global Warming Potential) er et mål på de ulike drivhusgassenes effekt når det gjelder global oppvarming. En varmepumpes GWP-verdi vil derfor være nyttig å se på dersom du ønsker å være bevisst på ditt klima- og miljøavtrykk. Jo lavere GWP-verdi, dess mer miljøvennlig er varmepumpen.

ENERGIKLASSE

Energiklasse er en rangering av produkters energieffektivitet, basert på EUs krav. I 2015 ble det innført krav om at alle varmepumper som selges i EU skal ha samme type energimerking som brukes på kjøleskap, vaskemaskiner og lignende. Formålet med merkingen er at forbruker enkelt skal kunne sammenligne ulike produkters energieffektivitet.

Karakterskalaen går fra energiklasse A+++ til D. 

LYDNIVÅ – dB(A)

Alle varmepumper lager lyd. Hvor mye lyd en varmepumpe bruker og hvor mye som virker sjenerende, vil variere fra person til person. Når det kommer til varmepumper er et lydnivå fra innedelen på 20 dB(A) ansett som svært lavt.

Mitsubishi Electric har varmepumper med lydnivå helt ned i 18 dB(A) på laveste viftehastighet, hvilket plasserer oss i toppsjiktet på varmepumpemarkedet når det kommer til lyd og ytelse. Les mer om varmepumper og lyd her.

GRATIS BEFARING 

Ved kjøp av varmepumpe er det alltid lurt å bestille gratis befaring. På befaring vil du, sammen med en av våre autoriserte forhandlere, finne den beste løsningen for ditt hjem og dine behov, noe som er svært viktig for å sikre fremtidig strømbesparelse og lave strømregninger.

Befaring er helt gratis og uforpliktende.

0