Lavere strømkostnader med luft-til-vann-varmepumpe

En mann sitter i sofaen på mobilen sin

Høye strømpriser og miljøfokus har ført til økt etterspørsel etter rimeligere oppvarmingsløsninger. Det har gjort vannbåren varme og luft-til-vann-varmepumper mer populært.

Faktisk så populært at vannbåren varme i dag velges av rundt 40 prosent av alle som bygger ny enebolig i Norge. Hvorfor? Oppvarmingsløsninger knyttet til vannbåren varme er billigere i drift, mer miljø- og allergivennlig og skaper et lunt og godt inneklima.

Er ditt hus klargjort for luft-til-vann-varmepumpe?

Alt man trenger for å installere en luft-til-vann-varmepumpe, er et vannbårent system. Dette er det flere boliger som har, uten at eierne selv er klar over det. Særlig gjelder dette i nyere boliger.

For å finne ut om boligen din har et vannbårent system og er klargjort for installering av luft-til-vann-varmepumpe, kan du undersøke vaskerom eller teknisk rom. Se etter en luke i veggen med flere rør. Finner du dette, er boligen din sannsynligvis klargjort for luft-til-vann-varmepumpe.

Mange fordeler med luft-til-vann-varmepumpe

På samme måte som luft-til-luft-varmepumper, henter luft-til-vann-varmepumper energi fra uteluften og omgjør denne til varme. I stedet for å gi fra seg varmen via en innedel og ut i inneluften, flytter luft-til-vann-varmepumpen varmen over til et vannbårent system. Herfra fordeler den varmen via et vannbårent gulvsystem, radiatorer eller viftekonvektorer. I og med at energien i uteluften er gratis, er det mye å spare sammenlignet med elektrisk oppvarming. I tillegg kan en luft-til-vann-varmepumpe benyttes til å varme opp tappevannet i boligen.

Billig varmtvann

Norske familier bruker mye varmtvann, spesielt med barn i hus. Med en luft-til-vann-varmepumpe kan du være sikker på at du alltid har nok varmtvann i huset, både til ungdommen, oppvasken, og til deg selv etter trening.

Vår luft-til-vann-serie, Ecodan, gir også reduserte kostnader til varmtvannsoppvarming sammenlignet med tradisjonell bereder. Har du ekstra stort varmtvannsbehov kan systemene enkelt bygges ut med en ekstra varmtvannsbereder for å dekke dette.

mann vasker hendene

Høy komfort med gulvvarme

Enten du er frossen på føttene etter en tur i skogen eller barna bruker gulvet som lekeplass, er varme gulv behagelig. Med vannbåren gulvvarme holder vannet i gulvvarmerørene rundt 30-40 grader, mens gulvets overflate ligger noen grader over romtemperaturen.

En annen fordel med gulvvarme er at du ikke har varmeflater med høy overflatetemperatur. Dette er positivt med tanke på brannsikkerhet, og gjør at du heller ikke trenger å ta hensyn til varme ovner når du skal møblere.

Sunt og allergivennlig inneklima

Oppvarming med vannbåren varme regnes som spesielt bra for inneklimaet. Dette igjen fordi varme i gulv og radiatorer har lave overflatetemperaturer. Det betyr at støv som virvles opp ikke blir brent, slik som på panelovner og andre varmekilder med høy overflatetemperatur. Norges Astma- og Allergiforbund anbefaler, av denne grunn, varmepumpe som varmekilde for deg som sliter med allergi, eller har noen i familien som gjør det.

Spar opptil 70 % energi til oppvarming med luft-til-vann-varmepumpe

Velger du en luft-til-vann-varmepumpe vil du få igjen 2,5 til 3,5 ganger så mye varme som strømmen varmepumpen bruker. Det betyr at du vil kunne spare mellom 60-70 % energi til oppvarming sammenlignet med å bruke strøm.

Alle våre luft-til-vann-varmepumper inneholder en 9 kW «Booster Heater» (også kalt «spisslast») som gir ekstra varme på de kaldeste dagene. Dette gjør at våre luft-til-vann-varmepumper dekker 100 % av ditt energibehov knyttet til oppvarming. Dette i motsetning til de fleste luft-til-luft-varmepumper som kan trenge hjelp av andre varmekilder på årets kaldeste dager. Booster Heateren skal også dekke varmebehovet ved feil, og fungerer som legionella-beskyttelse.

Lavere strømkostnader med bedre energibesparelse

Du kan spare mye på å installere en varmepumpe. Tabellen under viser hvor mye strøm du kan spare med en luft-til-vann-varmepumpe:

tabell som viser energibesparelse
Her har vi tatt utgangspunkt i at varmepumpen dekker 75 % av årsbehovet for varme og varmtvann, beregnet med en gjennomsnittlig årsvarmefaktor (SCOP) for pumpen på 2,7. Husk at antatt SCOP-verdi er avhengig av varmekilden som benyttes. Gulvvarme gir for eksempel høyere SCOP-verdi og energibesparelse enn radiatorer. Kilde: varmepumpeinfo/enova.no, 01.12.22.

Kan øke boligens verdi

Et vannbårent system vil gjøre boligen din mer attraktiv ved salg. Bruk av fornybare energikilder slår også gunstig ut ved energimerking, noe som etter hvert vil kunne forsterke boligens attraktivitet.

Luft-til-vann-varmepumpe vs. væske-til-vann-varmepumpe

Luft-til-vann-varmepumpe er ikke det samme som væske-til-vann-varmepumpe. En væske-til-vann-varmepumpe henter energi fra fjell, jord, grunnvann eller sjøvann, og passer derfor for alle med tilgang til en av disse.

Siden væske-til-vann-varmepumper krever boring eller graving, har de en høyere investeringskostnad enn luft-til-vann-varmepumper. Til gjengjeld gir væske-til-vann-varmepumper den høyeste energibesparelsen med tre til fire ganger så mye varme som strømmen de bruker. Vår væske-til-vann-løsning, Geodan, er et komplett bergvarmesystem for produksjon av varme og varmtvann.

Bestill gratis befaring

Er ditt hus klargjort for luft-til-vann-varmepumpe, men du er usikker på hvilken løsning som er best for deg? Da kan du bestille gratis befaring. På befaring kommer en av våre autoriserte forhandlere og undersøker muligheter og beste løsning tilpasset din bolig og dine behov. Befaring kan også avdekke potensiale for fremtidig strømbesparelse.

0