MEUs personvernerklæring

1. Innledning

1.1 Mitsubishi Electric Europe B.V. (MEU), sammen med andre medlemmer av konsernet, gjør det vi kan for å ivareta personvernet til kundene og brukerne våre som besøker nettstedene våre. Denne personvernerklæringen beskriver praksisen vår for innhenting og behandling av personopplysninger for nettstedene våre, og den er ment å informere deg om hvordan nettstedene innhenter personopplysninger, hvordan disse personopplysningene brukes, og på hvilke måter vi deler personopplysninger du velger å oppgi til oss.

1.2 Hvis du er en eksisterende kunde av oss, finner du flere detaljer om hvordan vi behandler personopplysningene dine, i kundeavtalen mellom deg og oss. Utover dette, kan det når vi innhenter personopplysninger fra deg, bli gitt informasjon om andre bruksområder for dine personopplysninger. Dette vil bli gjort sammen med muligheten til å velge eller velge bort visse bruksområder.

1.3 Nettstedene våre kan inneholde lenker til andre tredjepartsnettsteder. Hvis du følger en lenke til noen av disse tredjepartsnettstedene, vær oppmerksom på at de har sine egne personvernerklæringer, og at vi ikke påtar oss noe ansvar for personvernerklæringene deres eller hvordan de behandler personopplysningene dine. Sjekk disse personvernerklæringene før du sender inn personopplysninger til slike tredjepartsnettsteder.

1.4 Denne personvernerklæringen er ment å forklare våre personvernpraksiser og omfatter det følgende:

(a) Hvilke personopplysninger om deg vi kan innhente

(b) Hvordan vi kan bruke personopplysningene dine

(c) Hvordan vi beskytter personopplysningene dine

(d) Hvordan du kontakter oss, og rettighetene du har til å reservere deg mot markedsføring og å få tilgang til og oppdatere personopplysningene dine

(e) Retningslinjene våre for informasjonskapsler

(f) Hvordan endringer i denne personvernerklæringen og i retningslinjene for informasjonskapsler gjennomføres

2 Opplysninger vi kan samle inn om deg

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch ved daglig leder Hallvard Grindheim. Kontaktinformasjonen til Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch er:
Adresse: Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk
E-post: post@no.mee.com
Telefon: 915 02650
Organisasjonsnr.:  915 946 062

2.1 Vi samler inn og behandler alle eller noen av de følgende personopplysningene om deg:

(a) Informasjon som du oppgir til oss
Personopplysninger som du oppgir til oss, for eksempel når du bruker kontaktskjemaet på nettstedene våre, deriblant navn, e-postadresse og andre kontaktopplysninger.

(b) Korrespondanse
Hvis du kontakter oss, loggfører vi vanligvis korrespondansen.

(c) Informasjon fra spørreundersøkelser
Vi kan også be deg om å ta spørreundersøkelser som vi bruker til analyseformål. I slike tilfeller innhenter vi opplysningene som er oppgitt i den gjennomførte spørreundersøkelsen.

(d) Bruk av nettsted og kommunikasjon
Detaljer om besøkene dine på nettstedene og informasjon som innhentes gjennom informasjonskapsler og andre sporingsteknologier, inkludert, men ikke begrenset til, IP-adressen din og domenenavnet ditt, nettleserversjonen og operativsystemet, trafikkdata, posisjonsdata, nettlogger og andre kommunikasjonsdata og ressursene du benytter.

3. Behandling av personopplysningene dine

3.1 I denne delen beskriver vi til hvilke formål vi behandler personopplysninger som vi innhenter via nettstedene våre, og i samsvar med forpliktelsene våre i henhold til personvernregelverket identifiserer vi rettsgrunnlaget for at vi behandler informasjonen.

3.2 Et slikt rettslig grunnlag blir beskrevet i EUs personvernlovgivning, som tillater bedrifter å behandle personopplysninger bare når behandlingen er tillatt i henhold til det spesifikke rettslige grunnlag som er angitt i loven (fullstendig beskrivelse av hvert av disse grunnlagene finner du (åpner et nytt vindu)her).

3.3 Vær oppmerksom på at i tillegg til delingen vi har identifisert nedenfor, kan vi dele personopplysninger til de formålene vi forklarer i denne personvernerklæringen, med tjenesteleverandører, entreprenører, agenter, rådgivere (f.eks. juridiske, økonomiske, forretningsmessige eller andre) og tilknyttede selskaper i MEU som utfører aktiviteter på vegne av oss, samt med andre medlemmer av Mitsubishi Electric Group.

(a) For å kommunisere effektivt med deg og drive virksomheten vår
For å drive virksomheten vår, inkludert å besvare spørsmålene dine, for å kommunisere med deg på annen måte eller for å utføre forpliktelsene våre som oppstår gjennom eventuelle avtaler som er inngått mellom deg og oss.
Behandlingsgrunnlag:
kontraktsoppfyllelselegitime interesser (for å gjøre det mulig for oss å overholde forpliktelsene våre og levere tjenestene våre til deg)

(b) For å tilby deg markedsføringsmateriale
For å gi deg oppdateringer og tilbud, hvis du har valgt å motta dette. Vi kan også bruke opplysningene dine til å markedsføre våre egne og utvalgte forretningspartneres produkter og tjenester til deg via post, e-post, SMS, telefon og faks, og der loven krever det, ber vi om samtykke fra deg når vi innhenter opplysningene dine med tanke på denne typen markedsføring. På alt av elektronisk markedsføringskommunikasjon som sendes til deg, gir vi deg muligheten til å melde deg av eller velge bort videre kommunikasjon, eller du kan velge bort dette ved å kontakte oss via skjemaet Personvernforespørsel nedenfor.
Behandlingsgrunnlag:
samtykkelegitime interesser (for å holde deg oppdatert med nyheter i forbindelse med produktene og tjenestene våre)

(c) Til forsknings- og utviklingsformål
For å analysere personopplysningene dine slik at vi bedre kan forstå dine og andre kunders behov for tjenester og markedsføring, og for at vi bedre kan forstå virksomheten vår og utvikle produkter og tjenester.
Behandlingsgrunnlag:
legitime interesser (for at vi skal kunne forbedre tjenestene våre)

(d) For å overvåke visse aktiviteter
For å overvåke spørsmål og transaksjoner med tanke på tjenestekvalitet, samsvar med prosedyrer og bekjempelse av svindel.
Behandlingsgrunnlag:
juridiske forpliktelserjuridiske kravlegitime interesser (for å sikre kvaliteten på og lovligheten av tjenestene våre)

(e) For å informere deg om endringer
For å varsle deg om endringer i tjenestene og produktene våre.
Behandlingsgrunnlag:
legitime interesser (for å varsle deg om endringer i tjenesten vår)

(f) For å sikre at innholdet på nettstedet er relevant
For å sikre at innholdet fra nettstedene våre presenteres på den mest effektive måten for deg og på enheten din, noe som kan omfatte at dataene dine overføres til forretningspartnere, leverandører og/eller tjenesteleverandører.
Behandlingsgrunnlag:
legitime interesser (for at vi skal kunne levere deg innhold og tjenester på nettstedene)

(g) For å omorganisere eller gjøre endringer i virksomheten vår
I disse mulige tilfellene: (i) Vi blir gjenstand for forhandlinger om salg av virksomheten vår eller deler av den til en tredjepart, (ii) vi blir solgt til en tredjepart, eller (iii) vi gjennomgår en omorganisering. Da kan det hende at vi må overføre noen av eller alle personopplysningene dine til den relevante tredjeparten (eller dets rådgivere) som en del av en prosess for selskapsgjennomgang med tanke på analyse av et mulig salg eller en omorganisering. Vi kan også trenge å overføre personopplysningene dine til den omorganiserte enheten eller tredjeparten (eller deres rådgivere) etter salget eller omorganiseringen for at de skal benytte dem til de samme formålene som er angitt i denne personvernerklæringen.
Behandlingsgrunnlag:
legitime interesser (for at vi skal kunne endre og drive virksomheten vår)

(h) I forbindelse med juridiske eller lovmessige forpliktelser
Vi kan behandle personopplysningene dine for å overholde juridiske krav eller i dialog med reguleringsmyndigheter der det er aktuelt, noe som kan omfatte deling av personopplysningene dine med tredjeparter, rettsapparatet og/eller reguleringsmyndigheter eller politimyndigheter i forbindelse med forespørsler, prosedyrer eller undersøkelser fra slike parter hvor som helst i verden eller der vi blir bedt om det. Når det er tillatt, retter vi en slik forespørsel til deg eller varsler deg før vi besvarer den, med mindre dette vil være til skade for etterforskningen eller oppdagelsen av en forbrytelse.
Behandlingsgrunnlag:
juridiske forpliktelserjuridiske kravlegitime interesser (for å samarbeide med politi- og tilsynsmyndigheter)

4. Overføring, lagring og sikkerhet for personopplysningene dine

Sikkerhet over internett

4.1 Ingen dataoverføring over internett eller på en nettside kan garanteres å bli gjennomført helt trygt. Men vi utfører kommersielt fornuftige fysiske, elektroniske og prosedyremessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine i samsvar med lovkrav om databeskyttelse.

4.2 All informasjon du oppgir til oss, lagres på våre eller våre underleverandørers sikre servere og fås tilgang til og blir brukt i henhold til sikkerhetspolicyene og standardene våre.

Overføring utenfor EØS og Storbritannia

4.3 Personopplysningene dine kan benyttes av ansatte eller leverandører som befinner seg utenfor landet du oppholder deg i, eller de kan bli overført til og/eller lagret der, og der kan lovene om databeskyttelse være av lavere standard enn i landet ditt. Vi vil under alle omstendigheter beskytte personopplysninger i tråd med innholdet i denne personvernerklæringen.

4.4 Når vi overfører personopplysninger fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og/eller fra Storbritannia til utenfor EØS eller Storbritannia, kan vi være pålagt å treffe flere spesifikke tiltak for å beskytte de relevante personopplysningene. Visse land (og visse organisasjoner som er selvsertifisert i henhold til rammeverket for overføring av personopplysninger mellom EU og USA eller Storbritannia-utvidelsen til dette rammeverket) utenfor EØS har blitt godkjent av EU-kommisjonen fordi de tilbyr i hovedsak tilsvarende beskyttelse som innad i EØS. Dette gjelder blant annet Storbritannia.

Det kreves derfor ingen ytterligere sikkerhetstiltak for å overføre personopplysninger til disse jurisdiksjonene. I land som ikke har slike godkjenninger, etablerer vi juridiske grunnlag som begrunner en slik overføring, for eksempel kontraktsklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen, Storbritannias Information Commissioner-godkjente standard kontraktsklausuler eller en leverandørs bindende virksomhetsregler for databehandling, eller andre juridiske grunnlag som oppfyller gjeldende juridiske krav.

4.5 Ta kontakt med oss via skjemaet Personvernforespørsel nedenfor hvis du ønsker å se en kopi av de spesifikke sikkerhetstiltakene som gjelder for overføring av personopplysningene dine.

Lagringsgrenser

4.6 Oppbevaringsperiodene for personopplysninger er basert på forretningsbehov og juridiske krav. Vi beholder personopplysninger så lenge det er nødvendig for behandlingsformålet/-formålene som opplysningene ble samlet inn med tanke på, og alle andre tillatte, relaterte formål. Vi kan for eksempel beholde transaksjonsdetaljer og korrespondanse frem til tidsfristen for utløp av krav som oppstår fra transaksjonen, eller for å overholde juridiske krav angående oppbevaring av slike data. Når det ikke lenger er behov for personopplysningene, vil vi enten anonymisere dataene på en irreversibel måte (og vi kan beholde og bruke den anonymiserte informasjonen) eller destruere dataene på en sikker måte.

5. Rettighetene dine og hvordan du kontakter oss

Markedsføring

5.1 Du har rett til å be oss om ikke å behandle personopplysningene dine til markedsføringsformål. Fra tid til annen vil vi informere deg om hvorvidt vi har til hensikt å bruke informasjonen din til visse typer markedsføringsaktiviteter, eller om vi har til hensikt å dele informasjonen din med visse kategorier av tredjeparter med tanke på slike formål. Du kan benytte deg av retten til å forhindre slik behandling ved å ikke krysse av i visse bokser på skjemaene vi bruker til å innhente personopplysninger. Du kan også benytte deg av denne retten når som helst ved å kontakte oss som angitt i skjemaet Personvernforespørsel under.

Oppdatering av informasjon

5.2 Innen rimelighetens grenser vil vi forsøke å holde personopplysningene dine oppdaterte. For å hjelpe oss med dette bør du varsle oss om eventuelle endringer i personopplysningene du har gitt oss, ved å kontakte oss som angitt i skjemaet Personvernforespørsel nedenfor.

Dine rettigheter

5.3 Hvis du har spørsmål i forbindelse med vår bruk av personopplysningene dine, bør du først kontakte oss via skjemaet Personvernforespørsel nedenfor. Under visse omstendigheter kan du ha rett til å kreve at vi

(a) gir deg flere detaljer om hvordan vi bruker opplysningene dine

(b) gir deg en kopi av opplysningene du har gitt oss

(c) oppdaterer eventuelle unøyaktigheter i personopplysningene vi har (se avsnitt 5.2)

(d) sletter personopplysninger som vi ikke lenger har et juridisk grunnlag for å bruke

(e) slutter med en type databehandling ved at du trekker tilbake samtykket – i tilfeller hvor databehandling skjer på grunnlag av samtykke (se paragraf 5.1 om markedsføring)

(f) reserverer deg mot behandling dersom du har et juridisk grunnlag for det, med mindre vårt grunnlag for å foreta behandlingen veier tyngre enn personvernrettighetene dine

(g) begrenser hvordan vi bruker informasjonen din under utredningen av en klage.

5.4 Din utøvelse av disse rettighetene er underlagt visse unntak for å ivareta allmenne hensyn (f.eks. forebygging eller oppdagelse av kriminalitet) og interessene våre (f.eks. utøvelse av juridiske rettigheter). Hvis du ber om å utøve en av disse rettighetene, sjekker vi rettighetene dine og svarer deg i de fleste tilfeller innen en måned.

5.5 Hvis du ikke er fornøyd med måten vi bruker personopplysningene dine på eller svaret vårt knyttet til ditt ønske om å utøve disse rettighetene, har du rett til å klage til datatilsynet i landet du bor i, i landet arbeidsgiveren din holder til i, eller i landet der den påståtte overtredelsen fant sted. For registrerte personer i Storbritannia er dette Information Commissioner. For registrerte personer i Nederland er dette det nederlandske datatilsynet, Autoriteit Persoonsgegevens.

Hvordan du kontakter oss

5.6 Avhengig av hvor du befinner deg, varierer det hvem som er «behandlingsansvarlig» for personopplysningene dine som vi behandler i henhold til denne personvernerklæringen. Se (PDF. åpner et nytt vindu)her for en liste over hvilke avdelinger som er behandlingsansvarlige i hvilke land.

5.7 Hvis du har noen spørsmål i forbindelse med denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss via skjemaet Personvernforespørsel nedenfor.

6. Retningslinjer for informasjonskapsler

6.1 Vi bruker informasjonskapsler på nettstedene våre. For å finne ut mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler, kan du se Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler.

7 Endringer i personvernerklæring og/eller retningslinjene for informasjonskapsler

7.1 Vi kan endre måten vi behandler personopplysningene dine på, innholdet på nettstedene våre og måten vi bruker informasjonskapsler på, og dermed kan personvernerklæringen vår og retningslinjene for informasjonskapsler endres fra tid til annen i fremtiden. Hvis vi endrer denne personvernerklæringen eller retningslinjene for bruk av informasjonskapsler, oppdaterer vi datoen for siste endring nedenfor. Hvis disse endringene er vesentlige, angir vi dette tydelig på nettstedene våre.

7.2 Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 29.02.2024.

Tilføyelser

Bruk av personopplysninger i henhold til EUs personvernlover må begrunnes under ett av flere juridiske «grunnlag», og vi er pålagt å oppgi grunnlaget for enhver bruk i denne personvernerklæringen. Vi har notert grunnlaget vi bruker for å begrunne enhver bruk av opplysningene dine, ved siden av bruken i delen «Bruk av personopplysningene dine» i denne personvernerklæringen.

Dette er de viktigste juridiske grunnlagene som begrunner bruken av opplysningene dine:

Samtykke:
Når du har samtykket i at vi bruker informasjonen din (du får presentert et samtykkeskjema i forbindelse med slik bruk og kan trekke tilbake samtykket ved å kontakte oss via skjemaet Personvernforespørsel nedenfor).
Kontraktsoppfyllelse:
Hvis opplysningene dine er nødvendige for å inngå eller oppfylle en kontrakt vi har med deg.
Juridisk forpliktelse:
Hvis vi må bruke opplysningene dine for å overholde juridiske forpliktelser vi har.
Legitime interesser:
Når vi bruker opplysningene dine for å oppnå en juridisk interesse, forutsatt at grunnene vi har til å bruke dem, veier tyngre enn eventuelle personvernrettighetene du har.
Juridiske krav:
Når opplysningene dine er nødvendige for at vi skal kunne forsvare, rettsforfølge eller fremme et krav mot deg, oss eller en tredjepart.
0