Så mye kan du spare ved å installere varmepumpe

Safirsort Kaiteki i spisestue. Foto.

Økonomiske fordeler med varmepumpe

Varmepumper kan virke kostbare ved første øyekast, men tar du en nærmere titt på regnestykket vil du se at det er mye penger å spare dersom du investerer i en kvalitetsvarmepumpe.

HVOR MYE SPARER DU EGENTLIG?

Hvor mye man sparer ved å installere en varmepumpe vil alltid være individuelt, siden ulike husstander har forskjellige behov. Besparelsen avhenger også av boligens størrelse, isolasjon, klimaet ute, hvor høy strømprisen er og om modell, plassering og dimensjon på pumpen er optimal med tanke på din bolig.

Siden en varmepumpe som regel gir tre til fem ganger mer kW varme enn hva den bruker i strøm, vil besparelsen ofte være svært god. Ved installasjon av varmepumpe som erstatning for tradisjonell elektrisk oppvarming er det ikke uvanlig å spare over 9.000 kWh i året. Med utgangspunkt i den gjennomsnittlige strømprisen i Norge i dag (tredje kvartal 2022) tilsvarer det en årlig besparelse på 28.000 kr. Summen varmepumpen koster ved innkjøp vil derfor raskt tjenes inn igjen. Særlig dersom du bruker det nye varmesystemet fornuftig.

Installerer du en luft-til-vann-varmepumpe som erstatning for oljefyr, kan husstanden spare så mye som 80 prosent av energikostnadene brukt til oppvarming og varmtvann. Installasjon av varmepumpe kan dermed gi husstanden årlige besparelser på mange tusen kroner i oppvarmingskostnader.

Iguru i stue. Foto.

ALDRI FØR HAR VI KJØPT FLERE VARMEPUMPER

Første halvår av 2022 har hatt en sterk økning i salg av luft-til-luft-varmepumper, og er til nå det beste halvåret noen gang i Norge. Sammenlignet med samme periode i toppåret 2021, har salget økt med 11 %, ifølge tall fra Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).

At salget øker, er likevel ikke noe nytt. Tallene viser også at varmepumpemarkedet har steget jevnt de siste årene med unntak av et lite fall i 2020, da strømprisene var historisk lave. At salg av varmepumper er sterkt knyttet til strømpriser er derfor helt tydelig.

Om det økte salget skyldes økte strømpriser alene er ikke godt å si, men helt sikkert er det at varmepumper stadig blir mer populære. Over 50 % av alle hus i Norge har nå en eller flere varmepumper, og bare i første halvdel av 2022 viser ferske tall fra Prognosesenteret at det ble solgt over 45.000 varmepumper i Norge.

Par på sengen med PC foran seg. Foto.

ØNSKER DU Å INSTALLERE VARMEPUMPE?

Vil du oppgradere til en varmepumpe er det lurt med en gratis befaring i forkant. En varmepumpe har svært lang levetid dersom du er fornuftig med bruken – og får installert riktig modell på riktig sted. Gjør du det kan du i løpet av få år tjene inn det du investerte i utgangspunktet.

Kontakt en av våre autoriserte forhandlere og bestill gratis befaring, så finner du sammen med våre flinke fagfolk den beste løsningen for ditt behov, både med tanke på ytelse, plassering og modell. I tillegg får du en faglig godkjent montering av den nye varmepumpen. Finn din lokale forhandler her.

0