Slik søker du støtte til varmepumpe

Person fyller ut papirer. Foto.

Støtteordning til installering av varmepumpe

I reisen mot et mer miljøvennlig samfunn har vi en rekke støtteordninger som skal bidra til at flere velger å redusere energibruken. Du kan også få støtte til å installere varmepumpe i boligen din! 

Gjennom Enovatilskuddet kan du få penger tilbake på en rekke energitiltak. Det er genialt for deg som ønsker deg en luft-til-vann-varmepumpe, og er glad i å spare penger.

STØTTE TIL LUFT-TIL-VANN-VARMEPUMPELØSNING

Det er penger å spare ved å skaffe seg en luft-til-vann varmepumpe. Ikke bare sparer du penger på strøm, du kan også få penger tilbake ved installasjon. Støtten for installasjon av en luft-til-vann-varmepumpeløsning er på inntil 10.000 kr dersom løsningen også inkluderer en akkumulatortank. Enova gir inntil 5.000 kr for installasjon av luft-til-vann-varmepumpen, og inntil 5.000 kr for installasjon av akkumulatortanken. Denne støtten gjelder også dersom du ønsker deg et slikt anlegg i fritidsboligen din. Du kan få støtte til en luft-til-vann-varmepumpe også når du bygger nytt! Så vurderer du luft-til-vann varmepumpeløsning i hus eller hytte, uavhengig om bygget er gammelt, eller under oppføring, er det virkelig verdt å søke Enova om støtte til tiltaket.

Enova gir støtte til 15 ulike energitiltak, så her er det bare å undersøke mulighetene.

STORE BESPARELSER PÅ OPPVARMING OG VARMTVANN

Du kan spare opp til 70 prosent energi med en luft-vann-varmepumpe, dersom du sammenligner det med mer tradisjonelle løsninger. Anlegget varmer opp selve boligen via vannbåren gulvvarme, radiatorer eller viftekonvektorer, som gir en jevn varme i boligen din. I tillegg vil anlegget kunne forvarme tappevannet ditt. Luft-til-vann-varmepumper har en forventet levetid på 12 til 15 år, sett at du installerer og behandler den riktig.

SLIK SØKER DU

Det å få støtten er egentlig ganske enkelt. Når du har kjøpt varmepumpen og den er installert, kan du registrere kostnadene dine hos Enova. Det forutsetter at varmepumpen er betalt. Du kan da velge om du vil ha pengene utbetalt med det samme, eller som en del av skatteoppgjøret ditt.

For å få støttesatsen må tiltaket både være gjennomført og registrert med faktura i Enovas søknadsportal. Luft-til-vann varmepumpen, og evt. akkumulatortanken må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte.

Installasjonen av akkumulatortanken må være utført av fagfolk som har nødvendig utdanning og autorisasjon. Installasjonen av luft-til-vann varmepumpen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

KAN JEG FÅ STØTTE TIL LUFT-TIL-LUFT-VARMEPUMPE?

Før kunne man få støtte av Enova til å installere varmepumpe av luft-til-luft. Slik er det dessverre ikke lenger. Hovedoppgaven til Enova er å støtte energitiltak som holder på å bli introdusert til markedet. Da er ofte etterspørselen lav, og prisene høye. De mener at denne typer varmepumper er såpass godt etablert i samfunnet at markedet regulerer seg selv.

Enova anbefaler deg fortsatt å vurdere å skaffe deg en luft-til-luft varmepumpe. Som de sier selv: «Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Å installere en luft-til-luft-varmepumpe er et slikt tiltak.»

Før du setter i gang med arbeidet bør du bestille en gratis befaring. Denne blir utført av dyktige fagfolk som finner den beste løsningen for deg og ditt hjem. Gjør deg selv og miljøet en tjeneste – kontakt oss i dag!