Slik søker du støtte til varmepumpe

Person fyller ut papirer. Foto.

Støtteordning til installering av varmepumpe

I reisen mot et mer miljøvennlig samfunn har vi en rekke støtteordninger som skal bidra til at flere velger å redusere energibruken sin.

Gjennom Enovatilskuddet kan du få penger tilbake på ulike energitiltak. Tidligere har det vært mulig å få støtte til luft-til-vann og luft-til-luft varmepumper, men dette er ikke lenger tilfellet. Det finnes likevel muligheter for pengestøtte om du velger en væske-til-vann varmepumpe eller en akkumulatortank.

Enova gir også støtte til 14 ulike energitiltak for boliger, så her er det bare å undersøke mulighetene.

GRATIS BEFARING OG RÅD VED NY VARMELØSNING

Før du setter i gang bør du bestille en gratis befaring. Denne blir utført av dyktige fagfolk som finner den beste løsningen for deg og ditt hjem.

KAN JEG FÅ STØTTE TIL EN LUFT-TIL-LUFT ELLER LUFT-TIL-VANN VARMEPUMPE?

Enova gir dessverre ikke lenger pengestøtte til luft-til-luft-varmepumper eller luft-til-vann varmepumper. Støtten for installasjon av en luft-til-vann-varmepumpeløsning var på inntil 10.000 kr dersom løsningen også inkluderte en akkumulatortank. Du får fortsatt støtte til væske-vann varmepumper og en akkumulatortank, les mer om det lenger ned.

STORE BESPARELSER PÅ OPPVARMING OG VARMTVANN

Selv om flere støtteordninger for varmepumper ikke vil gjelde de fleste kan man fortsatt spare penger på å installere en varmepumpe, enten det er i hus eller hytte. Med en luft-vann-varmepumpe kan du eksempelvis spare opp til 70 prosent energi, dersom du sammenligner det med mer tradisjonelle løsninger. 

Enova anbefaler deg også å vurdere en luft-til-luft eller luft-til-vann varmepumpe. Som de sier selv: «Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Å installere en luft-til-vann-varmepumpe er et slikt tiltak».

Hovedoppgaven til Enova er å støtte energitiltak som holder på å bli introdusert til markedet. Da er ofte etterspørselen lav, og prisene høye. De mener at denne typer varmepumper er såpass godt etablert i samfunnet at markedet regulerer seg selv.

TILTAK SOM STØTTES AV ENOVA

Enovatilskuddet gir fortsatt pengestøtte til installasjon av væske-til-vann varmepumper, akkumulatortanker og vannbåren varme.

STØTTE TIL VÆSKE-VANN VARMEPUMPE

Enova gir inntil 10.000 kroner i støtte ved installasjon av en væske-til-vann-varmepumpe

Væske-til-vann varmepumper er også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe. Disse bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp boligen gjennom radiatorer og/eller vannbåren gulvvarme, og produksjon av varmtvann.

Geodan, vår varmepumpe for væske-til-vann er en slik løsning som gir store besparelser.

STØTTE TIL VANNBÅREN VARME

Enova gir inntil 10.000 kroner i støtte når du legger om til vannbåren varme. Renoverer man huset og installerer vannbåren varme sparer du altså ikke bare penger på strøm, men også på installasjonen.

Vannbåren varme fungerer godt sammen med luft-til-vann-varmepumper eller væske-til-vann varmepumper. Dette vil gjelde rørsystemet i huset ditt og alt som skal legges opp for å få varmen transportert og fordelt. Gjør man dette kan man nyte rimelig med oppvarming senere ved å koble en luft-vann, eller væske-vann varmepumpe til systemet.

AKKUMULATORTANK

Enova gir også inntil 5.000 kroner for installasjon av en akkumulatortank i kombinasjon med en varmepumpe. Det vi ser mange gjør ved installasjon av luft-til-vann eller væske-til-vann er å også installere en akkumulatortank. 

SLIK SØKER DU

Det å få støtten er egentlig ganske enkelt. Når du har investert i et tiltak som gir støtte og den er installert, kan du registrere kostnadene dine hos Enova. Det forutsetter at alt er betalt. Du kan da velge om du vil ha pengene utbetalt med det samme, eller som en del av skatteoppgjøret ditt.

For å få støttesatsen må tiltaket både være gjennomført og registrert med faktura i Enovas søknadsportal. Varmeløsningen, og evt. akkumulatortanken må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte.

Installasjonen må være utført av fagfolk som har nødvendig utdanning og autorisasjon. Installasjonen må også være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

FÅ HJELP TIL Å VELGE DEN BESTE VARMELØSNINGEN

Før du setter i gang med arbeidet bør du bestille en gratis befaring. Denne blir utført av dyktige fagfolk som finner den beste løsningen for deg og ditt hjem. Gjør deg selv og miljøet en tjeneste – kontakt oss i dag!

0