Slik velger du riktig varmepumpe til din bolig

Safirsort Kaiteki i stue. Foto.

Hvilken varmepumpe er best egnet til boligen din?

I takt med en økende etterspørsel etter varmepumper, utvikles det stadig nye varianter og modeller. Hvordan skal man som forbruker vite hvilken varmepumpe som er best?

Det å skulle ha full oversikt over varmepumpemarkedet vil sjeldent være gjort over natten. Markedet er i konstant utvikling, og dermed kan det være en utfordring å henge med. Heldigvis finnes det svar å få for den som er på jakt etter den perfekte varmepumpen for sitt behov.

GJØR GRUNDIGE UNDERSØKELSER PÅ FORHÅND

Det gode valget ligger i detaljene. Gjør grundige undersøkelser og finn den varmepumpen som best egner seg for ditt bruk med denne sjekklisten.

Bolig 

En dårlig isolert bolig vil stille andre krav enn en bolig som er velisolert. I tillegg vil ting som størrelse på boligen og planløsning også spille inn. Dersom etasjen i stor grad er preget av åpne løsninger vil du trenge en mindre kraftig varmepumpe, enn mer oppdelte boliger. Dermed vil hvorvidt det lønner seg med én kraftig pumpe, eller to mindre kraftige modeller variere fra bolig til bolig.

Med andre ord vil en leilighet kreve mindre av varmepumpen enn hva en enebolig krever. For noen boliger med to etasjer kan det være hensiktsmessig å velge en luft-til-luft-varmepumpe med trappefunksjon. Da plasserer du varmepumpen i en egnet trappesjakt, så kan det delte luftspjeldet sende varmen to steder samtidig. Det er ikke alle boliger dette vil være et alternativ, da noen trappesjakter ikke gjør det mulig å fordele varmen både rett frem og ned. Da kan det være lurt å velge en løsning hvor du for eksempel har to eller tre innedeler på én utedel. Dette krever en spesiell utedel som er tilpasset en slik løsning.

Hvit Kaiteki i trapp. Foto.

Geografi

Klima der du bor vil være med å avgjøre hva slags varmepumpe du trenger. Det sier kanskje seg selv, men kalde steder i landet vil kreve en varmepumpe med mer futt. Naturlig nok vil en person med adresse i Karasjok ha andre behov enn en person som bor på Jæren.

De beste luft-til-luft-varmepumpene kan hente energi fra luften ute, til tross for at det er skikkelig kaldt. Dette gjør at de kan benyttes i hele landet og vil dekke energibehovet store deler av året.

Støy 

Vi mennesker har ulik terskel for hva vi opplever som støy. For noen glir lyd bare inn i bakgrunnen og er ikke til sjenanse, mens for andre vil selv lave støynivåer by på hodebry. Derfor bør også støynivået på innedelen tas høyde for dersom luft-til-luft-varmepumpen plasseres i nærheten av der familien som oftest oppholder seg. Nyere varmepumper vil som regel ikke ha et støynivå som er til sjenanse, og i Mitsubishi Electric sier vi at du skal ikke høre varmepumpen, bare kjenne varmen fra den.

Også utestøy bør tas hensyn til. Dersom du har planer om å plassere utedelen tett på naboen bør du sikre at varmepumpen er av det stillegående slaget. Sjekk derfor alltid lydnivået når du velger varmepumpe om du bor i tettbygde strøk. Her varierer det veldig fra merke til merke, og ofte vil det å gå opp en prisklasse være en god løsning.

Utseende 

For mange vil hvordan varmepumpen ser ut være en avgjørende faktor. Tidligere var de aller fleste luft-til-luft-varmepumper ikke akkurat en fryd for øyet. Store klumpete maskiner som så ut som om de hørte hjemme i en science fiction-film fra åttitallet. Slik er det heldigvis ikke lenger. Hvor viktig design er for deg er likevel noe du bør ta stilling til før du velger pumpe, da dette ofte henger sammen med budsjett.

Budsjett 

For de fleste vil budsjett og pris på varmepumpen være avgjørende for hvilken løsning og modell som kjøpes. Ta derfor en runde hos ulike leverandører før du bestemmer deg, og se til at prisen inkluderer montering.

Likevel er det viktig å nevne at man ikke må se seg blind på prisen. Det endelige regnestykket vil avhenge av langsiktig energibesparelse og hvor lenge varmepumpen vil vare. Dette faller igjen tilbake på kvalitet, hvilket gjør at varmepumpeløsningen vil ha en høyere investeringskostnad. Ikke gjør deg selv en bjørnetjeneste ved å hoppe på det billigste du finner.

TILPASS VALGET ETTER EKSISTERENDE LØSNINGER

Er du en av dem som har fossilt oljefyringsanlegg? Dersom du skal bruke dette etter 2020 må det byttes, eller bygges om til fordel for en grønnere oppvarmingsløsning. Det geniale med en slik løsning er at den enkelt kan byttes ut med varmepumpe. Har du for eksempel vannbåren varme med oljefyr og radiatorer, kan oljefyren fjernes til fordel for en luft-til-vann-varmepumpe hvor du beholder eksisterende radiatorer.

Dersom du går for denne løsningen kan du også få støtte fra Enova for utfasingen av oljefyr og oljetank om du er rask! De gir alle som bytter gamle oljefyrer og tanker før 2020 økonomisk støtte. Har du et vannbårent varmeanlegg, kan du bytte til en løsning som organisasjonen støtter, som for eksempel luft-til-vann-varmepumpe og væske-til-vann-varmepumpe.

Enova gir støtte til 15 ulike energitiltak, her kan du lese mer om tiltakene, hvordan de fungerer, hvilke krav som stilles og tidsfrister for å gjennomføre og registrere tiltakene med faktura i ENOVAs søknadsportal.

Når oljeforbudet trer i kraft i 2020 vil støttebeløpet for utfasing av oljefyr og oljetank forsvinne. Det er dermed mye å tjene på å handle raskt. Etter 2020 vil man fortsatt kunne få støtte til å installere nytt varmesystem, men altså ikke noe støtte for å fjerne gammel oljefyr og tank.

Hus med varmepumperør. Illustrasjon.

LUFT-TIL-LUFT ELLER LUFT-TIL-VANN?

Når du har funnet ut hvilke utfordringer du må ta høyde for i valget av varmepumpe, er det på tide å finne ut hva slags varmepumpe du kunne tenke deg. Valget vil for de aller fleste stå mellom en luft-luft- eller en luft-vann-løsning.

Disse løsningene vil benytte energien fra uteluften. Begge varmepumpene klarer å skape mer energi enn den selv bruker. Hovedforskjellen er at luft-til-luft-varmepumper leverer varm eller kald luft direkte inn i boligen ved hjelp av en vifte som blåser luft gjennom et register i innedelen. Luft-til-vann-varmepumper gjør det samme, men flytter varmen over til et vannbårent system inne. Disse varmepumpene kan også benyttes til å varme opp tappevannet i bygget.

Luft-til-vann-varmepumper vil av mange oppfattes som en større investering. Da må du huske at Enova støtter installasjon av slike varmepumper, noe de ikke gjør med luft-til-luft-varmepumper.

Uansett hva du velger vil du med Mitsubishi Electric få en varmepumpe med en forventet levetid på mellom 12 og 15 år dersom de installeres og vedlikeholdes etter forskriftene. Det anslås at du med en luft-til-vann-varmepumpe kan spare opp til 70 prosent energi sammenlignet med mer tradisjonelle løsninger.

Det er vanlig å nedbetale en luft-til-luft-varmepumpe etter mellom tre og seks år. Etter nedbetalingsperioden kan du oppleve en nettogevinst på flere tusen kroner hvert år sammenlignet med alternative energikilder. Det vil ofte være noe lenger nedbetalingstid på et luft-vann-system.

SATS PÅ KVALITETSLEVERANDØRER

For de aller fleste vil det å kjøpe varmepumpe for første gang være en betydelig investering. Derfor kan det være fristende å kaste seg over det rimeligste man finner.

Da må man huske på at kvalitet og levetid vil være avgjørende for hva sluttregningen ender på. Velger du en varmepumpe av høy kvalitet vil den fungere problemfritt i år etter år, såfremt du behandler den ordentlig. Dermed vil det gi en høyere økonomisk gevinst på lang sikt, selv om oppstartprisen er noe høyere.

Dette er grunnen til at du bør velge et merke og en leverandør av kvalitet. Dette vil også være avgjørende når det kommer til montering.

Er du fortsatt usikker, og vil ha mer hjelp til å velge den perfekte varmepumpen til din bolig? Ta kontakt med oss – så kommer vi frem til den beste løsningen for dine behov både med tanke på valg, plassering og ytelse. Vi tilbyr gratis befaring!

0