Hvordan fungerer egentlig en varmepumpe?

UWANO inndel på vegg i stue. Foto.

Slik fungerer varmepumpa

Kort fortalt tar varmepumpa energi fra uteluften og omdanner den til varme eller kulde. Akkurat hvordan den gjør dette varierer, men tar vi utgangspunkt i de to vanligste typene, luft-til-luft- og luft-til-vann-varmepumper, er prosessen omtrent den samme.

GJENVINNER ENERGI FRA UTELUFTA

Varmepumper består av to deler: En innedel som plasseres inne i huset og en utedel som monteres på utsiden av huset. Disse to er koblet sammen, og i en lukket krets gjøres energi om til gass og væske, som igjen gjøres om til varme eller kulde. Dette skjer i varmepumpas ulike komponenter: Fordamperen, kompressoren, kondensatoren og ekspansjonsventilen.

For å skjønne hvordan varmepumpa klarer å gjøre energien i utelufta om til varme eller kulde, må vi se nærmere på hvordan disse ulike komponentene jobber.

Fordamper: Fordamperen er plassert i varmepumpas utedel. Her starter prosessen ved at energi fra utelufta suges inn. Inni fordamperen er det lavt trykk og et kjølemiddel. Det lave trykket gir kjølemiddelet lav temperatur og lavt kokepunkt. Her har kjølemiddelet lavere temperatur enn omgivelsene rundt fordamperen, og det gjør at det går varme fra omgivelsene til kjølemiddelet. Fordi kjølemiddelet har så lavt kokepunkt gjør denne varmen at kjølemiddelet begynner å koke, og blir til gass. Denne gassen beveger seg videre til kompressoren.

Kompressor: I kompressoren presses gassen sammen. Det gjør at trykket øker. Når trykket øker, øker også temperaturen og kokepunktet til gassen. På dette stadiet i prosessen holder gassen cirka 40-50 grader, og et kokepunkt på rundt 25 grader.

Kondensator: Kondensatoren befinner seg i innedelen til varmepumpen. Når gassen kommer hit, har den en temperatur på rundt 40-50 grader. Det betyr at den er mye varmere enn innelufta som er rundt kondensatoren. Dermed vil gassen gi fra seg varme til innelufta. Innetemperaturen vil stige, mens temperaturen til gassen vil synke. Etter hvert vil gassens temperatur komme under kokepunktet, og da vil den kondensere og gå over til væskeform. Når en gass kondenserer gir den fra seg mer varme, som igjen vil gå til innelufta.

Ekspansjonsventil: I ekspansjonsventilen senkes trykket igjen, slik at kjølemiddelet blir avkjølt. Dermed kan prosessen begynne på nytt.

4-veis ventilen: Alle varmepumper har i dag påmontert en 4-veis ventil, eller «reverseringsventil» som den også kalles. Denne ventilen reverserer retningen kuldemediet beveger seg på inne i anlegget slik at du også får mulighet til å bruke varmepumpen som aircondition.

Før lufta slippes ut i boligen renses den også av varmepumpas filter. Dette følger varme- eller kuldeprosessen og skjer kontinuerlig. På den måten holder varmepumpa inneklimaet rent og sunt. Husk at filteret bør rengjøres hver andre uke.

Grafisk fremstilling av hvordan varmepumpen fungerer i varmedrift og kjøledrift. Grafikk.
Illustrasjon av varmepumpesystemets virkemåte: Varmedrift (t.v.), kjøledrift (t.h.). 4-veis ventilen (5) reverserer retningen kuldemediet beveger seg i for å muliggjøre både varmedrift og kjøledrift. Tallene viser; 1: fordamper, 2: kompressor, 3: kondensator, 4: ekspansjonsventil og 5: 4-veis ventilen.

HVA SKJER UNDER AVRIMING?

Har du opplevd at varmepumpa plutselig stopper eller at det kommer en svak «suselyd» fra innedelen midt på vinteren? Slapp helt av, dette er normalt og kommer av at varmepumpa er nødt til å bli kvitt rim, og eventuelt is, som har lagt seg på fordamperen ute. For å gjøre dette går varmepumpa over i en avrimingsprosess og skifter retning på kuldemediet.Siden fordamperen holder en lavere temperatur enn utelufta for å oppta varme vil fuktighet i lufta legge seg på fordamperen, litt sånn som når det er rim på bakken en høstmorgen ute når bakken er kaldere enn lufttemperaturen. Avrimingsprosessen varer normalt i et par minutter og intervallene varierer normalt mellom 20-150 minutter, avhengig av luftfuktighet og temperatur. Varmepumpa gjør dette for å opprettholde en god luftstrøm gjennom utedelen og forhindre at det dannes et tykt islag. Les mer om avriming på våre varmepumper.

Les også: Dette er forskjellen på luft-til-luft-varmepumper og luft-til-vann-varmepumper

VELG RIKTIG VARMEPUMPE

De vanligste varmepumpetypene i Norge er luft-til-luft- og luft-til-vann-varmepumper, men det finnes også væske-til-vann-varmepumper. Hvilken type som passer deg og din bolig avhenger først og fremst av om du er koblet på et vannbårent system eller ikke. Luft-til-vann og væske-til-vann-varmepumper krever at du er koblet på et vannbårent system, mens luft-til-luft-varmepumper ikke krever det. Om du ikke er koblet på et vannbårent system fra før, men ønsker det, er det mulig å utbedre og klargjøre for dette.

Les også: Varmepumper for deg med vannbåren varme

Ungdom som sitter i sofaen med en skål popcorn. Foto.

Når du har funnet ut om du vil ha luft-til-luft- eller luft-til-vann-varmepumpe er neste steg å finne rett modell for din bolig og dine behov. Her er det flere modeller å velge mellom, og hvilken du bør gå for avhenger av flere ting. For best mulig effekt og strømbesparelse er det derfor lurt å bestille gratis befaring. Her vil du sammen med en av våre autoriserte forhandlere kartlegge og komme frem til den beste løsningen for deg.

Les også: Er varmepumpe en god investering?

GRATIS BEFARING

Befaring er helt gratis og utføres av våre autoriserte forhandlere. Etter befaring mottar du et uforpliktende tilbud på varmepumpe og montering.

0