Slik kvitter du deg med den gamle varmepumpa

Blid mann med hund. Foto.

Du kan ikke demontere varmepumpa selv

Skal du kvitte deg med, eller bytte ut varmepumpa? Da kan du ikke ta saken i egne hender. Varmepumpa  må nemlig demonteres og skiftes ut av en fagperson med f-gass-sertifikat.

Derfor kan du ikke demontere varmepumpa selv

I likhet med klimaanlegg og kuldeanlegg inneholder varmepumper HFK-gasser (hydrofluorkarbon). Disse er miljø- og helseskadelige hvis de ikke håndteres forsvarlig. I 2011 ble det ulovlig å montere og demontere luft-til-luft-varmepumper på egenhånd. Montering og demontering må derfor utføres av en fagperson med f-gass sertifikat.

Nye varmepumper er mer miljøvennlige enn gamle

Gjennom internasjonale avtaler har Norge forpliktet seg til å bruke f-gasser som er snillere mot miljøet. Varmepumper fra Mitsubishi Electric bruker R32-gass som kjølemedie. Dette har et vesentlig lavere klimaavtrykk enn R410A-gassen, som er mye brukt som kjølemedie i gamle varmepumper.

Tegn på at du bør bytte ut varmepumpa

Etter 12-15 år i drift kan du oppleve at det kommer unormal lyd fra inne- eller utedelen, at pumpa bruker mer strøm enn vanlig, eller at den avgir mindre varme enn tidligere. Dette er typiske tegn på at det er på tide med utskiftning. Før du vurderer dette, bør den få en sjekk av en fagperson som kan vurdere om den bør byttes ut eller ikke.

Tekniker skrur på utedel. Foto.

Slik kvitter du deg med varmpepumpa 

Skal du bytte ut den gamle pumpa med en ny, er det lurt å avtale med en forhandler som demonterer og tar ned den gamle. Forhandler kan også montere opp ny varmepumpe. Her finner du en landsdekkende oversikt over våre autoriserte forhandlere.

Varmepumper sorteres som EE-avfall, og innleveringen hos gjenvinningsmottak er kostnadsfri på lik linje med alt annet elektrisk avfall.

Hva skjer med varmepumpa når den leveres til gjenvinning? 

Å gjenvinne EE-avfall bidrar til en sirkulær økonomi som sparer miljøet for store mengder CO2, fordi behovet for utvinning av nye råmaterialer reduseres. Dersom du selv leverer pumpa til gjenvinning blir den sendt til demontering, gjenvinning, ombruk og destruering. F-gassen håndteres på forsvarlig vis og de ulike materialene sorteres ut for gjenvinning. Her finner du ditt nærmeste returpunkt.

Vurderer du ny varmepumpe?

Er pumpa di over 12 år gammel, har mye skjedd på teknologi- og designfronten siden den var ny. Moderne pumper har betydelig bedre varmekapasitet, sensorer og luftspredning enn gamle pumper. I tillegg har nyere varmepumper høyere årsvarmefaktor, som vil si at de leverer mer varme i forhold til hva du forbruker av strøm. Dette gir deg lavere strømforbruk og enda rimeligere strømregning.

Våre modeller kan i tillegg styres med WiFi, og mange har nattmodus for ekstremt stillegående drift, både på inne- og utedel. På designfronten har det også skjedd mye.

Nå kan du finne en varmepumpe og en farge som matcher dine preferanser, uavhengig om du bor i et tradisjonelt nordisk hjem eller i et moderne designhjem.

Trenger du hjelp til å bytte ut din gamle varmepumpe?

Kontakt en av våre autoriserte forhandlere for en avtale, så kommer de frem til den beste løsningen for dine behov, både med tanke på ytelse, plassering og modell. I tillegg får du en faglig godkjent demontering og montering. Våre forhandlere finner du her.

0