Har du ventilasjon på jobben? Derfor bør du velge varmepumpe

lagerbygg innvendig

Ved å oppgradere eksisterende ventilasjonsanlegg med en varmepumpe, kan man oppnå betydelige økonomiske gevinster, bedre arbeidsforhold og mer energieffektive bygg.

Å innlemme en varmepumpeløsning i eksisterende ventilasjonssystem vil blant annet gi:

  • Store energibesparelser
  • Ønsket temperatur hele året
  • Mer energieffektive bygg
  • Bedre inneklima og arbeidsforhold

 

Store energibesparelser med varmepumpe

Overgangen fra rene elektriske varmekilder til varmepumper kan gi enorme besparelser. Eier du for eksempel et mellomstort næringslokale med en eldre og ineffektiv roterende eller kryssveksler med lav gjenvinningsgrad og elektriske batterier på 50 kW, vil du oppleve en bemerkelsesverdig økonomisk forbedring ved å oppgradere til en varmepumpe.

Nettopp det opplevde Dyreparken Hotell da deres kjøleanlegg ble ødelagt i 2021. Istedenfor å kjøpe en ny kjølemaskin og en separat enhet for oppvarming, slo de to fluer i en smekk med kombinasjonsløsningen Frigus Aero fra Mitsubishi Electric. Det ga dem både store besparelser og bedre inneklima – til glede for eiere, ansatte og besøkende.

– Den nye løsningen har gitt oss et bedre temperert inneklima med et lavere energipådrag. Det har gitt oss svært god økonomi gitt det prisregime vi opplevde i vinter, sier Kurt jr. Snemyr, ansvarlig for energiøkonomisering i Dyreparken Hotell.

Frigus Aero på Dyreparken Hotell
Frigus Aero ved Dyreparken Hotell i Kristiansand.

Kostnadseffektiv temperaturregulering

Sammenlignet med ren elektrisk oppvarming, vil varmepumper bidra til reduserte energikostnader i fyringssesongen. De vil også gi kjølig komfort om sommeren med aircondition. Dette gir en allsidig og økonomisk gunstig løsning for temperaturregulering året rundt.

Varmepumpe gir bedre inneklima

I Norge oppholder vi oss i gjennomsnitt 90 % av tiden innendørs, enten i hjemmet, på arbeidsplassen eller i skoler og institusjoner. At inneklimaet i disse byggene er bra, er derfor svært viktig. Dessverre er det mange næringsbygg og institusjoner som har for dårlig inneklima.

I dag tilsvarer sykdomsbyrden knyttet til dårlig inneluftkvalitet i EU at to millioner leveår med god helse går tapt årlig (EU EnVIE 2008). Et enkelt og svært virkningsfullt tiltak for å få bukt med dette problemet, er installering av varmepumper. Det vil bidra til best mulig temperaturregulering og luftutveksling, som igjen sikrer et behagelig og helsefremmende inneklima. Sluttresultatet blir økt trivsel og produktivitet blant alle som oppholder seg i byggene, enten det er ansatte, kunder, elever, pasienter eller annet.

Frigus Aero

Skreddersydde løsninger for næringsbygg

Mitsubishi Electric har flere løsninger for næringsbygg som ønsker at ventilasjonsanlegget skal få varme- og kjølefunksjon. Ventilasjonsløsningen Frigus Aero benytter et utvalg av 13 forskjellige varmepumper/kjølemaskiner i størrelsesorden 4-30 kW med rørlengder opp til 100 meter og løftehøyde opp til 30 meter. Disse kan samkjøres for effekter opp til 210 kW og luftmengder fra 1 000-45 000 m3/h (ved 210 kW x faktor 4.9 (omg.27/RF-50/+15°C)). Løsningen kan med det skreddersys for de fleste næringsbygg, har lav-GWP kuldemedie, enestående egenskaper, høy kvalitet, smart design og enkel installasjon.

Implementering av varmepumper i eksisterende ventilasjonsanlegg er en relativt enkel og rask prosess, som ikke vil føre til store driftsavbrudd.

Finn riktig løsning for din bedrift

Enten du er privat aktør eller fagperson kan du få riktig informasjon og prosjekteringsforslag fra en av våre dyktige installatører. Vi har lang erfaring og finner riktig løsning for ditt kontor, din bolig, fasilitet, næringsbygg og rehabiliterings- eller byggeprosjekt. Ta kontakt med oss for mer informasjon, eller bestill en gratis befaring.

0