Frigus Aero-system. Illustrasjon.

KJØLING/VARME
TIL VENTILASJON

En inverter varmepumpe fungerer utmerket til å dekke varme og kjølebehovet i et ventilasjonssystem. Ved å designe systemet tilpasset ventilasjonsluftmengder og behov i bygget, får du på en enkel og rimelig måte et system som bruker minimalt med energi og gir stabil regulering og driftssikkerhet i toppklasse. I tillegg kan du benytte en ventilasjonsvarmepumpe til å holde varmen i bygget utenom driftstidene og på denne måten redusere energibruken til oppvarming og begrense byggekostnadene betydelig.

Frigus Aero i maskinrom. Foto.

Passer perfekt for

  • Hoteller
  • Kontorbygninger
  • Verksted
  • Lager
  • Butikker
  • Forsamlingslokaler
  • Industri og produksjon
  • Skole og idrettsbygg
GJELDER DET LØSNINGER FOR NÆRINGSBYGG?
Vi ønsker å hjelpe deg med å finne riktig løsning til ditt bruk
0