Radiatorer. Foto.

LUFT TIL VANN
VARMEPUMPE

En luft-til-vann-varmepumpe henter energi fra uteluften eller omgivelser der maskinen blir plassert. Energien blir så transportert til et høyere temperaturnivå og avgitt til et vanndistribusjonssystem etter behov. Dette er en utmerket og enkel løsning for å gi bygget så lavt energiforbruk som mulig. En luft/vann varmepumpe kan i de fleste tilfeller også produsere isvann om sommeren, som igjen gjør at man kan utnytte systemet til å dekke både et varme- og et kjølebehov i bygget. Mitsubishi Electric har luft/vann varmepumper fra 5kW og opp til 1100kW i utallige varianter og løsninger. Våre løsninger og produkter har topp kvalitet, leverer høy komfort, gir godt inneklima og store besparelser.

Murai 40HT, venstre. Foto.

NYHET
MURAI 40HT

Høytemperatur luft-til-vann varmepumpe for næringsbygg

Les om nyheten MURAI 40HT. Høytemperatur luft-til-vann varmepumpe for næringsbygg fra Mitsubishi Electric.

Proffmaskin. Foto.

MIENAI

Luft-vann for næringsbygg

Luft-til-vann varmepumper for næringsbygg fra Mitsubishi Electric. Optimalisert for varmedrift og reversibel for kjøledrift med variabel hastighet, scrollkompressorer og R32 lav-GWP kjølemiddel. Fra 50 til 220 kW.

QAHV-maskin. Foto.

QAHV

CO2-varmepumpe for oppvarming av tappevann

Oppvarming av tappevann er en oppgave som normalt bare delvis lar seg løse av varmepumper. Les mer om hvordan hele oppgaven kan løses med vår CO2-varmepumpe.

Frigus Aqua

Fleksibelt plassbygget luft/vann-system

Våre luft/vann varmepumper/kjølemaskiner kan kombineres med en fleksibel regulator som inkluderer temperaturgivere, vannmengdegiver og display. Vannsiden av systemet plassbygges og tilpasses prosjektets behov.
Opptil seks varmepumper/kjølemaskiner kan samkjøres for effekter opptil 80kW.
Løsningen er fleksibel, enkle å installere i nye og eksisterende bygg, og egnet for alt fra bolig- til middels store kommersielle prosjekter. 

Offentlig bad med vaskeservanter. Foto.

Perfekt for

  • Hoteller
  • Kontorbygninger
  • Verksted
  • Lager
  • Butikker
  • Forsamlingslokaler
  • Industri og produksjon
  • Skole og idrettsbygg

GJELDER DET LØSNINGER FOR NÆRINGSBYGG?

Vi ønsker å hjelpe deg med å finne riktig løsning til ditt bruk

0