Person som trykker på Ecodan-display. Foto.

LUFT TIL VANN
VARMEPUMPE

En luft-til-vann-varmepumpe henter energi fra uteluften eller omgivelser der maskinen blir plassert. Energien blir så transportert til et høyere temperaturnivå og avgitt til et vanndistribusjonssystem etter behov. Dette er en utmerket og enkel løsning for å gi bygget så lavt energiforbruk som mulig. En luft/vann varmepumpe kan i de fleste tilfeller også produsere isvann om sommeren, som igjen gjør at man kan utnytte systemet til å dekke både et varme- og et kjølebehov i bygget. Mitsubishi Electric har luft/vann varmepumper fra 5kW og opp til 1100kW i utallige varianter og løsninger. Våre løsninger og produkter har topp kvalitet, leverer høy komfort, gir godt inneklima og store besparelser.

Offentlig bad med vaskeservanter. Foto.

Perfekt for

  • Hoteller
  • Kontorbygninger
  • Verksted
  • Lager
  • Butikker
  • Forsamlingslokaler
  • Industri og produksjon
  • Skole og idrettsbygg
Proffmaskin. Foto.

Nyhet
MIENAI

Luft-vann for næringsbygg

Luft-til-vann varmepumper for næringsbygg fra Mitsubishi Electric. Optimalisert for varmedrift og reversibel for kjøledrift med variabel hastighet, scrollkompressorer og R32 lav-GWP kjølemiddel. Fra 50 til 220 kW.

GJELDER DET LØSNINGER FOR NÆRINGSBYGG?
Vi ønsker å hjelpe deg med å finne riktig løsning til ditt bruk
0