Rominndeling med Luft/Luft i forskjellige rom. Illustrasjon.

Aircondition
NÆRINGSBYGG

Behovet for kjøling i norske næringsbygg er stadig økende. Dette skyldes tettere og mer energigjerrige byggeløsninger og mer teknisk utstyr installert. For høy temperatur i bygg gir et dårlig inneklima, som igjen kan føre til trøtte og ineffektive medarbeidere.  Det er mange måter å løse et kjøleproblem på. Vi i Mitsubishi Electric har systemløsninger og utstyr tilpasset de fleste behov og ønsker. Fortell oss gjerne om din utfordring, så finner vi den beste løsningen for ditt bygg.

Kontorlandskap. Foto.

Passer perfekt for

  • Hoteller
  • Kontorbygninger
  • Verksted
  • Lager
  • Butikker
  • Forsamlingslokaler
  • Industri og produksjon
  • Skole og idrettsbygg
  • Kino, kultur og museumsbygg

GJELDER DET LØSNINGER FOR NÆRINGSBYGG?

Vi ønsker å hjelpe deg med å finne riktig løsning til ditt bruk

0