Teknologi man føler.
Mirau 40 HT, Høyre. Foto.

MURAI 40HT
CAHV R450 YA-HPB

Høytemperatur luft-til-vann

Vår nye luft til vann varmepumpe med lav GWP R454C som kjølemedium tilbyr et robust lavkarbonsystem for levering av varmtvann og romoppvarming til næringsbygg. Denne innovative varmepumpeløsningen kan fungere for seg selv, eller settes sammen med opptil 16 enheter. MURAI 40HT er en fremtidsrettet, robust og miljøvennlig luft-til-vann varmepumpe.

 • Lav GWP på kun 148
 • Samkjøring opp til 640 kW
 • Garantert varmedrift ned til -25°C
 • 70°C varmtvann ved -20°C utetemperatur

Murai 40HT, venstre. Foto.

Høytemperatur luft-til-vann varmepumpe

Med høy virkningsgrad, selv på de kaldeste dagene, og inntil 70°C utgående vanntemperatur selv ved -20°C er Murai 40HT fra Mitsubishi Electric en meget bra løsning for energieffektivisering i eldre og moderne bygninger med høy- eller lavtemperatursystem der tidligere energikilder har vært olje, el eller fjernvarme.

Skjematisk tegning. Illustrasjon

Stort arbeidsområde

 • Miljøvennlig kjølemedium
 • Ikke behov for spisslast
 • Stillegående drift
 • Energieffektiv
 • Kompakt design
 • Enkel installasjon
 • Mange styringsmuligheter
 • Overvåkning via SD/BMS
Teknisk tegning av systemskisse.

Systemskisser

MELdesign er et brukervennlig program som lar deg lage enkle systemskisser på få trinn. Skissene kan lastes ned i både PDF og DXF-format, noe som gir deg fleksibilitet når du skal dele og bruke dem.

Flere Murai-moduler. Foto.

Inntil 640 kW varme

Det er fult mulig å koble opp inntil 16 MURAI 40HT for prosjekter med større varmebehov. Dette kan gjøres enkelt og effektivt med kun en kontroller og Mitsubishi Electric’s M-NET protokoll. Det er også mulig å benytte vår FTC kontroll for å styre systemet.

Full kontroll

Du har mulighet for å koble opp Murai 40HT for overvåkning med eksisterende SD-anlegg via TCP/IP/Scada/Modbus. Anlegget kan også overvåkes eksternt via VNC klient.

Skjematisk tegning. Illustrasjon

Tettpakket med energi

Murai 40HT fra Mitsubishi Electric er en kompakt enhet med et fotavtrykk på kun litt over to kvadratmeter, men den er full av energi og kan levere varmtvann selv når det er veldig kaldt ute.

Flash injection

Mitsubishi Electric har utviklet en “flash injection”-teknologi som optimaliserer utedeler for kaldt klima. CAHV har denne teknologien innebygd for å produsere høytemperaturvann selv ved lave utetemperaturer.

graf. Illustrasjon

Miljøvennlig kjølemedium

Mitsubishi Electric benytter R454C med en GWP på kun 148 som kjølemedium på luft-til-vann varmepumpen Murai 40HT. Dette innebærer at vi tar fremtidens miljø på alvor ved å kunne tilby et produkt med lav miljøpåvirkning.

Dataskjermer. Illustrasjon

MELcalc

MELcalc er et beregningsprogram utviklet for kjøle- og varmepumpeprodukter fra Mitsubishi Electric. Programmet lar deg gjøre energiberegninger på nye og eksisterende eiendommer, og gir en klar og oversiktlig presentasjon gjennom tabeller og diagrammer.

QAHV-installasjon

Økonomi- og energibesparende varmepumpeløsninger for produksjon av høytemperaturvann i kaldt klima

Ved å bytte fra ren elektrisk oppvarming til en varmepumpeløsning, kan næringsbygg som krever høy vanntemperatur året rundt oppnå store energibesparelser, få ned sine utslipp og samtidig redusere driftskostnadene betydelig.

GJELDER DET LØSNINGER FOR NÆRINGSBYGG?

Vi ønsker å hjelpe deg med å finne riktig løsning til ditt bruk

Tilhørende dokumenter

0