Ventilasjonsanlegget kan få kjøle- og varmefunksjon

Industriarbeider som arbeider. Foto.

Optimalt inneklima med ventilasjonsanlegg

Ønsker du en arbeidsplass med både frisk og ren luft, samt muligheten til å tilpasse temperaturen etter ønsket behov? Kanskje det er på tide å oppgradere ventilasjonsanlegget?

God ventilasjon er viktig for et godt arbeidsmiljø. Med et ventilasjonsanlegg er det enkelt å kontrollere fuktighet og forurensning inne. Likevel hjelper ventilasjon alene sjeldent dersom de ansatte svetter bort dagene sine, eller sitter og hutrer mens de varmer fingrene på kaffekopp etter kaffekopp.

For Dyreparken Hotell var det viktig å kunne gi et godt inneklima for både ansatte og besøkende. Løsningen ble kombiløsningen Frigus Aero, for både varme og kjøledrift til ventilasjon.

Et godt inneklima, samt optimal temperatur lønner seg alltid. Det er nemlig slik at arbeidsplasser som tar vare på de ansattes behov og sørger for et forsvarlig inneklima ofte opplever høyere funksjonsevne og økt produktivitet. Så hvordan sikrer du egentlig tilfredsstillende luftkvalitet og temperatur?

REGN UT HVA SOM ER DET REELLE BEHOVET FØR DU INSTALLERER VENTILASJONSANLEGGET

Det første en bør gjøre er å se på ventilasjonsbehovet og ønsket temperatur til de ansatte. Type arbeid, antall mennesker og innredning i forskjellige rom stiller ulike krav til ventilasjonsbehov og innetemperatur. Alt dette spiller en rolle når behovene skal beregnes. Det er også viktig å huske at dersom arbeidet i det gitte rommet eller lokalet medfører lukt eller partikler i lufta vil det stilles høyere krav til ventilasjon.

Lager. Foto.

Renhold og andre rutiner som sikrer et godt inneklima er viktig. I tillegg vil behov variere etter sesong og uteluft. Normalt sett vil den mest optimale temperaturen på en arbeidsplass ligge på rundt 22 grader. Om vinteren kan det derimot være ønskelig med litt mer varme innendørs, mens om sommeren kan en gjerne foretrekke noen grader under 22 dersom det koker utenfor.

RISIKO FORBUNDET MED UFORSVARLIG INNEKLIMA

Av ulike grunner kan en arbeidsplass slite med å påse at inneklimaet er på topp. Dette er svært uheldig da ansatte kan ende opp med diverse helseplager. Der luftkvaliteten er lav, vil luftveisplager som astma eller luftveisinfeksjoner kunne bli et problem. Slimhinner i øyne, nese og hals kan irriteres, ansatte kan utvikle hodepine og tretthet – som igjen kan forårsake konsentrasjonsvansker. Noen kan også ende opp med hudplager dersom inneklimaet er for dårlig. Dette er problemer som ofte oppstår etter en viss tid i slike lokaler, og symptomene kan forverres utover dagen. Hjemme vil mange føle seg i bedre form dersom inneluften er friskere.

Industriarbeider som arbeider. Foto.

Enhver arbeidsplass ser verdien i at ansatte er ved god helse. Blir flere syke og borte fra jobb vil dette gå utover fortjenesten og effektiviteten til et selskap. Er man på jobb med ulike plager vil dette påvirke hvor mye man klarer å gjøre i løpet av dagen, og kanskje også kvaliteten på selve arbeidet.

HVILKEN LØSNING BØR MAN VELGE?

I dag finnes det mange muligheter for å friske opp inneluften, samt sørge for en foretrukken temperatur. Det kan være smart å velge en løsning som lar deg gjøre begge deler samtidig. Hos Mitsubishi Electric kombinerer vi det beste fra begge verdener.

Vår ventilasjonsvarmepumpe Frigus Aero er en løsning som passer fint til alle typer bygg som har ventilasjon. Her får du trinnløs kjøle- og varmepumpedrift, med kjøling og varme i samme DX batteri, samt enkel installasjon og ekstern styring. Da denne ventilasjonsvarmepumpen både kan brukes som aircondition og varmepumpe vil arbeidslokalene være behagelig svale om sommeren. Samtidig vil det være mye penger å spare i oppvarmingskostnader om vinteren.

Frigus i maskinrom. Foto.

Frigus Aero er energieffektiv og tilluftstemperaturen styres fra ventilasjonsaggregatet via 0-10V-signal eller MODBUS. Varmeeffekten er opp til 31 kW pr. utedel, og kjøleeffekten er opp til 27 kW. pr utedel. Frigus Aero løsningen har lang levetid, er stillegående og utedelene har lav vekt. Med MELcalc kan man energiberegne systemet så man får en løsning som passer perfekt til eksisterende ventilasjonsanlegg. For at løsningen skal fungere best mulig med tanke på kjøle- og varmebehov og klimatiske hensyn, er Frigus Aero tilpasset et bredt spekter av utedeler.

MINIVENTILASJON FOR MINDRE ROM OG LOKALER

Dersom det arbeides i mindre lokaler som mangler ventilasjon er det ikke alltid nødvendig med store løsninger. Her kan en enkel miniventilasjon fungere fint. Denne løsningen renser luften godt med sine filterfunksjoner og gir et bedre innemiljø. For å montere miniventilasjon trenger du kun et enkelt rør i veggen, og den kan settes inn i eksisterende ventilasjonsluke. Her bør man huske å rengjøre filteret i miniventintilasjonen(e) etter pollensesongen. Trenger du i tillegg nedkjøling og oppvarming av lokalene vil en mindre luft-til-luft-varmepumpeløsning være ypperlig.

Dersom du fremdeles er usikker på hvilken løsning som er best for din arbeidsplass kan du ta kontakt med din lokale Mitsubishi Electric-forhandler. Uansett hvilke behov du har vil vi hjelpe deg med å finne den beste løsningen.

0