Ecodan komfort for fremtiden
Varmesentral på vaskerom. Foto.

GJENNOMFØRING
AV TILTAK

Ecodan dekker alle tiltak du måtte ønske dersom du vurderer å oppgradere boligens energiløsning. Ecodan er for deg som skal bygge nytt, rehabilitere, eller bytte ut oljefyren. Med over 200 ulike kombinasjonsmuligheter får du en energiløsning som er utformet for å møte fremtidens krav til varmeøkonomi og dine krav til besparelse. Med Mitsubishi Electric-kvalitet og en fabrikkgarantert varmedrift helt ned til -28°C, er Ecodan-teknologien robust, pålitelig, og vil innebære betydelig reduserte oppvarmingsutgifter for husstanden.

Mitsubishi Electric på ryggen til montør. Foto.

Kompetanse er nøkkelen til riktig løsning

Som leverandør er vi opptatt av at løsningen vi leverer møter dine behov. Løsningen er sammensatt av komponenter tilmålt boligens størrelse, byggeår, isolasjon, varmebehov og klimasone og skal yte høy komfort og stabil varme til størst mulig besparelse.

For å få til dette må det først gjøres en befaring med korrekt dimensjonering fra en av våre autoriserte forhandlere. Under ser du fremdriftsplanen i 2 steg.

Montør på befaring hos kunde. Foto.

Steg 1: Gratis befaring

Forhandleren kommer på en befaring og kartlegger hvilke tiltak og modeller som er best egnet for boligen. Det vil legges vekt på komfort og besparelsespotensiale sett opp mot investering, og hva som er av montert utstyr fra før (vannbårent system, radiatorer, oljefyr osv.). Gratis befaring kan du enkelt bestille her, eller finn og ta direkte kontakt med din lokale autoriserte forhandler her.

Gassmåler i hånden på montør. Foto.

Steg 2: installasjon

Når den beste løsningen er besluttet legges det opp en prosjekterings- og arbeidsplan for installasjon. Etter installasjonen blir det igangkjøring av systemet, og dere får opplæring fra montøren.

VI VET AT DET KAN VÆRE VANSKELIG Å VELGE RIKTIG

Derfor ønsker vi å hjelpe deg med å finne riktig varmepumpe til ditt bruk

0