Dette betyr alle knappene på fjernkontrollen

forhandler viser fjernkontroll på gratis befaring

Ved å vite hva knappene betyr og hva som skjer når du trykker på dem sikrer du maks effekt, kostnadseffektiv bruk og komfort året rundt.

Å vite hva alle knappene betyr, og hva de ulike funksjonene gjør er viktig for å få maksimalt ut av varmepumpa. Din bolig er unik både med tanke på planløsning, innredning og miljø både ute og inne, og dette påvirker hvilke innstillinger som vil fungere best for deg og din bolig. I denne artikkelen får du en oversikt over hva alle knappene betyr, og hva tilhørende funksjon bidrar til.

 Før vi ser på hva alle knappene betyr er det viktig å huske på disse tre tingene:

 1. Innedelen skal gi et lite pip når du trykker

Når du trykker på en knapp vil innedelen registrere at den har mottatt kommandoen ved å gi fra seg et lite «pip». Kommer det ikke noe «pip» har heller ikke maskinen registrert kommandoen. Pass derfor på at innedelen lager en liten lyd når du trykker på knappen, ved å peke fjernkontrollen mot innedelen uten å stå for langt unna.

 1. Det er knapper bak dekselet på fjernkontrollen

Det er kun et par knapper som synlige når dekselet er igjen. For å se alle knappene må du skyve dekselet på fjernkontrollen ned. Dette gjelder alle varmepumpemodeller.

 1. Noen modeller har flere knapper enn andre

Mange modeller har de samme knappene, men noen modeller har flere enn andre. I denne artikkelen dekker vi alle modeller.

Slik bruker du fjernkontrollen riktig

TEMP: Sett ønsket temperatur. Hvert trykk hever eller senker temperaturen med 1°C. Plussymbolet setter temperaturen opp, og minussymbolet setter temperaturen ned.

ON/OFF: Skrur varmepumpa av og på.

MODE: Her velger du driftsmodus. Velg mellom AUTO, COOL, DRY, HEAT og FAN. Vi anbefaler kjøle- eller varmdrift (HEAT og COOL) fremfor automatisk modus.

FAN: Her velger du viftehastighet. Velg mellom pluss, auto og stillemodus. Vi anbefaler alltid bruk av manuell vifte for å få best mulig effekt og jevn romtemperatur.

CIRCULATOR: Også kalt varmesprederfunksjon. Hvis innetemperaturen når satt temperatur, vil utedelen stanse og innedelen vil starte viftedrift for å sirkulere luften innendørs. Når innetemperaturen synker under satt temperatur vil utedelen starte opp driften igjen automatisk. Varmesprederfunksjon kan kun brukes i varmedrift (HEAT), og ikke i kjøledrift (COOL) eller auto.

3D rom med varmesirkulasjon. Illustrasjon.

WIDE VANE: Horisontal retning av luftstrømmen. Velg mellom seks låste retninger, eller automatisk svingning frem og tilbake.

VANE: Vertikal retning av luftstrømmen. Velg mellom fem låste retninger, auto eller periodevis bevegelse opp og ned.

L-VANE-R: Funksjon for varmepumper som har dobbelt luftspjeld. Funksjonen gir vertikal retning på luftstrømmen. Velg mellom fem låste retninger, automatisk svingning opp og ned, eller auto for mest effektiv luftstrøm.

2 FLOW/1 FLOW: Når 2 FLOW er valgt, blåser det luft fra toppen og fronten på enheten. Når 1 FLOW er valgt, blåser det kun luft fra toppen av enheten.

POWERFUL: Kraftig oppvarming eller avkjøling i 15 minutter.

DRIVE: Drive Mode Selector. Velg mellom tre forhåndsinnstilte innstillinger: Wide Room Mode, Eco Mode og Quiet Mode.

DIRECTION: Styr luftstrømmen etter hvor personer befinner seg i rommet. Velg mellom tre ulike innstillinger (NB! I-see sensor må være aktivert):

 • INDIREKTE: Personen vil få mindre direkte luftstrøm rettet mot seg.
 • DIREKTE: Luftstrømmen vil hovedsakelig rettes mot området der personen(e) befinner seg.
 • JEVNT: Varmepumpen lærer seg hvor du som oftest oppholder deg i rommet og fordeler temperaturen jevnt i dette området.

PURIFIER: Aktiverer luftrensing som motvirker støv og bakterier. Plasma Quad Plus-filteret reduserer soppdannelser, virus, mugg og luftbårne allergener.

iSave: Aktiverer vedlikeholdsvarme mellom 10-16 °C. For å velge temperatur, trykk på iSave flere ganger til du ser ønsket temperatur i displayet. Still inn temperatur, viftehastighet og retning på luftstrømmen etter ditt behov. Varmepumpa husker innstillingene til neste gang du aktiverer funksjonen.

NIGHT MODE: Nattmodus senker lydnivået på utedelen, lysstyrken på innedelens driftsindikatorlampe dimmes og pipelyden deaktiveres.

TIMER: Slå varmepumpen av og på til bestemte tider. Trykk på ON eller OFF under drift for å stille inn tidsuret:

 • ON: Enheten slås på på det angitte tidspunktet
 • OFF: Enheten slås av på det angitte tidspunktet.

Bruk piltastene for å stille inn tidspunktet for tidsuret. Hvert trykk øker eller reduserer den innstilte tiden med 10 minutter. Still inn tidsuret mens «on» eller «off»-symbolene blinker. Trykk på ON eller OFF en gang til for å slå av tidsuret.

WEEKLY TIMER: Still inn inntil fire ON- eller OFF-timere for individuelle ukedager, og inntil 28 ON- eller OFF-timere for én uke.

I-See-sensor på rubinrød Kaiteki.

SENSOR (i see Sensor): i-see Sensoren registrerer temperaturforskjeller og distribuerer luften dit den trengs mest for å opprettholde en jevn temperatur i hele rommet. Trykk forsiktig med en tynn gjenstand for å aktivere eller deaktivere i-see Sensoren, og velg mellom de ulike modusene:

 • Sensor aktiv: Muliggjør bruk av «Direction», som gjør luftstrømmen styres etter hvor personer befinner seg i rommet.
 • Absence Detection: Påvisning av fravær. Går i energisparing når det ikke er noen i rommet.
 • Auto-off: Påvisning av fravær med automatisk av-funksjon. Når det står OFF på skjermen betyr det at varmepumpa går i energisparing og slår seg av cirka tre timer etter at sistemann forlot rommet. Man må slå fjernkontrollen av og på igjen for å starte varmepumpa.
 • Deaktivert: i-see Sensor er ikke i bruk.

CLOCK: Trykk forsiktig på CLOCK med en tynn gjenstand for å stille tiden. Angi klokkeslett med TIME-knappen eller TIMER-knappene. Angi dag med DAY-knappene. Trykk CLOCK igjen når innstillingene er fullført.

RESET: Nullstilling av fjernkontrollen. Reset-knappen brukes for å nullstille fjernkontrollen etter at man har byttet batteri.

0