Kan miniventilasjon bedre radonnivåene i hjemmet?

Villa. Foto.

Miniventilasjon kan være et svært godt tiltak når det kommer til bekjempelse av høye radonnivåer

Piper radonmåleren i hjemmet? Dersom radonnivået er for høyt er det på tide med noen tiltak. Kanskje miniventilasjon kan hjelpe? 

De fleste har hørt snakk om radon og kanskje fått tilbud om å kjøpe en radonmåler. Mange er likevel usikre på hva radon er, hvor det kommer fra, hvordan det påvirker oss og hvordan vi kan redusere et eventuelt radonnivå i eget hjem. Flere finner god hjelp i miniventilasjon. Kanskje dette kan være til hjelp for deg også.

HVA ER RADON OG HVORDAN PÅVIRKER DET DEG?

Brosteinsbelagt gate med gamle trehus. Foto.

Enkelt forklart er radongass en luktfri og usynlig gass som konstant dannes nede i bakken. Her brytes grunnstoffet radium ned, og det er dette som skaper radongass. Vi kan finne radon i mange bergarter, som uranrik granitt og alunskifer. Når radon utsettes for radioaktivitet vil det skape nedbrytningsprodukter som kalles radondøtre.

Radondøtre kan feste seg til menneskers lungevev og avgi stråling. Dette kan føre til ulike helseskader, hvor lungekreft er en av disse. I Norge medvirker for eksempel radon til at omlag 370 mennesker får lungekreft (kreftforeningen.no) hvert år.

HVORDAN KAN DU MÅLE RADONNIVÅET I HJEMMET?

Vl100 i stue. Foto.

For å forhindre et problem i å oppstå er det viktig å gjennomføre forebyggende tiltak. Et godt initiativ når det kommer til radon er først og fremst å måle nivåene. Dette bør helst gjøres om vinteren, mellom oktober og april. Det er nemlig om vinteren vi holder dører og vinduer mest lukket, noe som fører til at radonkonsentrasjonen forblir i hjemmet. Luften varmes også gjerne opp, og medfører et større undertrykk i lavtliggende etasjer enn vanlig. Radonnivåer blir derfor høyere i vinterhalvåret, og måleinstrumenter som brukes i dag har lettere for å være presise ved høye nivåer.

Som en hovedregel oppfordres alle med oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakken å måle radon. Man bruker elektroniske måleapparater eller sporfilm, og målingen må pågå i minst to måneder sammenhengende. Dette for at gjennomsnittsverdien skal gjenspeile riktige nivåer. Inneholder inneluften mer enn 100 Bq/m3 er nivået for høyt og bør reduseres. Barnehager, skoler og utleieleiligheter er blant byggene i Norge som er lovpålagte å gjennomføre tiltak i slike situasjoner.

Usikker på om radonnivåene er høye der du bor? Sjekk ut dette kartet laget av Norges Geologiske Undersøkelse.

KAN MINIVENTILASJON HJELPE PÅ RADON?

Radon i hus med og uten miniventilasjon. Illustrasjon.

Illustrasjonen over viser hvordan radon kan trenge inn i boligen fra grunnen. I huset til venstre vil radon bli værende i rommet, mens i huset til høyre vil kontinuerlig luftutskiftning med Miniventilasjon gi lavere radonmengde inne.

For å redusere radonnivåene i hjemmet kan man enkelt ta visse grep. Du bør sjekke at veggventiler og kanaler over tak i alle utsatte rom er rene og åpne. Utluftingen bør være god, og ventilasjonen kan med fordel økes. Ser du sprekker i husets grunnmur bør disse tettes. Sov heller ikke i rom hvor radonnivået er høyt før tilstanden har bedret seg.

Miniventilasjon kan være et svært godt tiltak når det kommer til bekjempelse av høye radonnivåer. Med en god miniventilasjon får du byttet ut store mengder luft hver time, noe som er med på å redusere radonnivåer innendørs. Mitsubishi Electric sin Miniventilasjon 100 bytter for eksempel ut hele 105m3 luft i timen, noe som tilsvarer all luft i et rom på 40m2. Miniventilasjonen kan også gjenvinne opptil 80 prosent av energien i luften den bytter ut.

Når høsten og vinteren bringer med seg kaldere dager er det som sagt flere som lukker dører og vinduer. Det luftes mindre og varmes mer, noe som igjen kan bidra til en opphoping av radon. Med en miniventilasjon, eller flere, trenger du ikke hutre deg gjennom kulda kun for å få godt med gjennomlufting. Her kan innetemperaturen holdes på et behagelig nivå, samtidig som du får byttet ut luften kontinuerlig, og med det også senket radonnivået.

Miniventilasjoner har også andre gode funksjoner, som å fjerne kjellerlukt og filtrere luften for støv og smuss før den slippes inn i boligen. Dette medfører et bedre inneklima for hele familien, og kan være spesielt positivt for allergikere.

HVA GJØR DU DERSOM RADONNIVÅENE ER HØYE?

Har det blitt målt ugunstige radonnivåer i hjemmet bør du få på plass noe som bidrar til bedre inneklima og utskifting av inneluften. Miniventilasjon er et godt eksempel på nettopp dette. Våre forhandlere forteller om kunder som har sett gode radonreduksjoner, og fått en normalisering av radonnivåene i hjemmet.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan miniventilasjon kan hjelpe deg med å ta hånd om radonproblemet i ditt hjem, kan du kontakte din nærmeste Mitsubishi Electric forhandler. Vi hjelper deg gjerne!

0