Derfor bør du bytte ut oljefyring med varmepumpe

gammel oljefyr. Foto.

Nå haster det å bytte ut oljefyren!

Allerede 1. januar trer forbudet mot olje- og parafinfyring i kraft. Dersom du vil slippe billigere unna bør du bytte ut den fossile fyringen nå! 

1.januar 2020 er datoen som gjelder for samtlige boligeiere. Da blir det nemlig forbudt å fyre med olje eller parafin, altså fossilt brennstoff. Det er mange som vil merke forbudet. Ifølge Norsk varmepumpeforening går nesten 80% av energien som brukes i en privatbolig til romoppvarming og varmt tappevann. Det er estimert 60 000 oljekjeler i boliger, 15 000 i næringsbygg og borettslag, samt 90 000 olje- og parafinbrennere i Norge som vil påvirkes av forbudet som trer i kraft etter jul! Vedtaket kommer fra regjeringen, for å sikre mer miljøvennlig og sikker oppvarming av norske hjem.

HVORFOR BYTTE UT OLJEFYREN?

Bruker du 4000 liter med olje til oppvarming, vil din oljefyr stå for like mye forurensning som mellom fire og fem biler i løpet av ett år. Hver eneste liter du bruker slipper faktisk ut 2,7 kg CO2, og fører i tillegg til utslipp av svevestøv og nitrogenoksid.

Har du en oljetank nedgravd i hagen eller et anlegg i et borettslag eller sameie, kan dette også medføre forurensning av grunnvannet dersom tanken lekker. Trenger forurensning inn i grunnmuren kan det også i verste fall føre til at hele huset må rives. At regjeringen har valgt en innstramming, er med andre ord ikke så rart. Et bytte fra oljefyr til en annen oppvaringsmetode er uunngåelig. Det er fortsatt litt tid igjen, så de som er raske med å fase

gammel oljetank som blir gravet opp i hage. Foto.

FRISTEN FOR Å FÅ STØTTE TIL UTFASING ER SNART OVER!

Har du bestemt deg for å fjerne oljefyren og oljetanken? Da bør du virkelig benytte deg av Enova-støtten ved å gjøre det nå, etter nyttår vil du gå glipp av 10.000 kr! Organisasjonen Enova jobber for omlegging av energibruk og energiproduksjon, og gir støtte til alle som gjennomfører fjerningen og samtidig bytter til en varmeløsning som støttes, som f.eks. luft-til-vann-varmepumpe eller væske-til-vann-varmepumpe. Tiden er knapp, merk deg dette: For å få støtten på 10.000 kr må både fjerning av oljefyr- og oljetank, samt installasjon av ny varmeløsning være ferdig gjennomført. Dette må også være dokumentert med faktura, og søknad må være registrert og innsendt Enovas elektroniske søkeportal innen 31.12.2019. Les mer om hvordan du søker støtte her.

LØNNSOMT Å OPPGRADERE NÅ!

Beløpet for støtte til fjerning av oljefyr og oljetank er altså på 10.000 kroner, og gjelder frem til 2020. Fram til 1. januar vil da støtten for utfasing av oljefyr og oljetank, og installasjon av en luft-til-vann-varmepumpeløsning være på inntil 20.000 kr dersom løsningen også inkluderer en akkumulatortank. Tilsvarende tiltak for bergvarmepumper (væske-til-vann) vil være på inntil 25.000 kr dersom løsningen også inkluderer en akkumulatortank.

Det kan være verdt å merke seg at det kun er støtteordningen for fjerning av oljefyr og -tank som avvikles. Når denne ordningen forsvinner i 2020 vil du fortsatt kunne få støtte til å installere nytt varmesystem, som for eksempel luft-til-vann varmepumpe.

GJELDER EGENTLIG FORBUDET ALLE?

Forbudet vil gjelde for alle boliger og bygninger i Norge, med visse unntak. I fritidsboliger, fyrstasjoner og hytter som ligger utenfor strømnettet, vil det for eksempel fremdeles være lov å bruke fossilt brennstoff.

Det finnes noen bygg som vil få ekstra med tid før det forventes at varmesystemet endres. Driftsbygninger i landbruket og sykehus har frem til 2025 før de må ha gjennomført tiltakene. I tillegg vil kommunen ha mulighet til å gi dispensasjon i helt spesielle enkelttilfeller.

Montør monterer varmepumpe ute. Foto.

BØR JEG OPPGRADERE SELV OM JEG IKKE REKKER DET I 2019?

Ja, det bør du utvilsomt gjøre!
Det er penger å spare ved å skaffe seg en luft-til-vann varmepumpe selv om du ikke fikk med deg de 10.000 kronene for utfasingen av oljefyr og oljetank før det var for sent. Ikke bare vil du få en miljøvennlig løsning og spare penger på strøm, du vil fortsatt få penger tilbake ved installasjon. Støtten for installasjon av en luft-til-vann-varmepumpeløsning er på inntil 10.000 kr dersom løsningen også inkluderer en akkumulatortank. Enova gir inntil 5.000 kr for installasjon av luft-til-vann-varmepumpen, og inntil 5.000 kr for installasjon av akkumulatortanken. Denne støtten gjelder også dersom du ønsker deg et slikt anlegg i fritidsboligen din. Du kan få støtte til en luft-til-vann-varmepumpe også når du bygger nytt! Så vurderer du luft-til-vann varmepumpeløsning i hus eller hytte, uavhengig om bygget er gammelt, eller under oppføring, er det virkelig verdt å søke Enova om støtte til tiltaket, også etter 2020!

Enova gir støtte til 15 ulike energitiltak, så her er det bare å undersøke mulighetene.

HVORDAN BØR DU BYTTE VARMEKILDE?

Å erstatte en oljefyr med for eksempel en varmepumpe, krever en installatør med god kompetanse. Det eksisterende anlegget du har i huset for varmespredning kan ha mye å si for hvordan erstatningsprosessen skal gå best mulig, og hvilke løsninger du bør fokusere på. Her er det essensielt at kunnskapsrike fagfolk kommer på banen. De kan enkelt vurdere situasjonen din, og finne ut hva som kommer til å fungere best for nettopp din bolig.

I noen boliger vil prosessen være mer komplisert enn i andre. Her spørs det også hva du selv ønsker. Kanskje du alltid har ønsket deg gulvvarme? Da er dette en ypperlig tid å lufte idéen og få en god vurdering på om dette kan lønne seg. Sliter du med inneklimaet og synes luftkvaliteten er dårlig, kan du be om hjelp til å skreddersy en løsning som ikke bare tar seg av oppvarmingen, men også sikrer bedre kvalitet på luften i boligen.

Det er alltid lurt å kontakte en installatør som kan gjennomføre en gratis befaring, med kartlegging av dine behov, hjemme hos deg.

Husk at ved å finne den beste løsningen for deg, vil dette kunne føre til økt komfort, lavere energiutgifter, høyere verdi på boligen og på sikt en bedre personlig økonomi.

Gjør både deg, dine og miljøet en tjeneste ved å sjekke ut mulighetene!

0