Nå inntrer forbudet mot oljefyring. Er du klar?

Stort industrifelt med røyk og forurensning. Foto.

Forbudt å fyre med olje!

2020 er her, og forbudet mot fossil fyring i norske hjem har tredd i kraft. Dersom du er en av dem som ikke har byttet til andre fyringsalternativer har du dårlig tid.

Da Stortinget i 2012 varslet om et mulig forbud mot fossil oljefyring ble forslaget møtt med både bekymring og jubel. Endelig et ordentlig grep for å sikre reduksjon av klimagassutslipp, men kom man til å rekke å bytte ut den fossile fyringa? Og hvor dyrt ville det bli?

I 2017 kom forskriften og i 2018 vedtok regjeringen et endelig forbud. Etter januar 2020, og en god støtteordning til utskifting fra fossil fyring, er det nå forbudt å bruke mineralolje (fossil fyringsolje og parafin) til oppvarming av både private boliger og næringsbygg. Forbudet gjelder ikke bare oppvarming av bygninger, det gjelder også varmtvannsproduksjon.

GJELDER FORBUDET ALLE?

gammel oljefyr. Foto.

Selv om forbudet mot fossil fyring gjelder svært mange, finnes det noen få unntak. Dersom en hytte eller fyringsstasjon ligger utenfor strømnettet vil det fortsatt være lov å benytte seg av parafin og fossil fyringsolje. I enkelte situasjoner kan også forbudet vike for industribygninger, og kommunen kan ved helt spesielle tilfeller velge å gi enkelte dispensasjon.

Det er heller ikke alle som må bukke under for forbudet i løpet av 2020. Sykehus og driftsbygninger i landbruket har frem til 2025 å gjennomføre tiltak som sikrer fossilfri fyring.

NÅR KAN MAN BRUKE FOSSIL FYRING?

Mann som klør seg i skjegget og lurer på noe. Foto.

Som sagt finnes det visse situasjoner som åpner for bruk av fossil fyringsolje. Dersom det oppstår driftsforstyrrelser i kraftnettet, eller om feil og skade hindrer deg fra å bruke andre oppvarmingskilder kan du benytte deg av fossil oljefyring i begrensede perioder.

Viser det seg at du bor i et område av Norge uten tilstrekkelig kapasitet i strømnettet for gjennomføring av forbudet, kan Norges vassdrags- og energidirektorat tillate bruk av fossil fyringsolje til oppvarming.

 VIKTIG BIDRAG TIL REDUKSJON AV KLIMAGASSUTSLIPP

Hånd som klemmer vann ut av jordklode. Illustrasjon.

Innen 2030 har Norge forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene sine med 40 prosent, sammenlignet med det vi stod for i 1990. I 2015 var utslippene våre fra fyring med olje og parafin på hele 739 000 tonn CO2. Derfor sier det seg selv at ved å forby denne type fyring vil vi være godt på vei mot målstreken, spesielt dersom det skiftes til løsninger med fornybar energi.

I flere år har regjeringen lagt til rette for at flere skal velge fornybare løsninger. Enova-støtten har kommet godt med for svært mange, både hva gjelder fjerning av oljetanker og investering i miljøvennlige oppvarmingsløsninger. Støtten fra Enova for utfasing og fjerning av gammel oljefyr varte frem til 31. desember 2019.

HVA GJØR DU OM DU IKKE HAR BYTTET ENDA?

Gammel oljentank som er gravet opp. Foto.

Hver enkelt kommune har ansvar for å sikre at forbudet overholdes etter starten av 2020. De vil blant annet kunne føre tilsyn for å sikre at boligeiere ikke fyrer ulovlig med olje eller parafin. Blir du tatt for å bryte loven har kommunen også mulighet til å ilegge deg gebyrer.

Har du fremdeles ikke byttet fra fossil fyring? Da bør du aller først finne ut hvilken løsning du ønsker deg. Noen konverterer oljefyren slik at den kan kjøre på bioolje, andre bytter til elektrisk kjel eller fjernvarme om det er en mulighet, også har du de som lener seg på vedfyring i peis så langt det går. Den siste tiden har svært mange valgt å gå over til varmepumpe.

Mitsubishi Electric har mange ulike løsninger og varmepumpemodeller av god kvalitet. Bestill gjerne en gratis befaring før du bestemmer deg for løsning og modell, så kan en fagkyndig vurdere situasjonen din, og finne ut hva som fungerer best i nettopp din bolig. Allerede bestemt deg for hvilken varmepumpe du vil ha? Ta kontakt med din nærmeste forhandler, så får du god hjelp videre.

0