Geodan, Kaiteki og motordeler. Bildecollage.
Varmepumpevarianter

Du legger kanskje ikke merke til at rommet du befinner deg i er temperert for at du skal trives, når du er der. Men det påvirker alle valgene du tar. Og hvordan du har det hjemme. Det er derfor vi kaller det… Teknologi man føler.

Alle våre varmepumpevarianter skal gi deg riktig temperatur og et godt inneklima. De ulike variantene du kan velge mellom er luft-til-luft-, luft-til-vann– og væske-til-vann-varmepumper.

Luft-til-luft varmepumpe

Hvit Kaiteki i trapp. Foto.

Luft-til-luft-varmepumper benytter energien fra uteluften til å varme opp- eller kjøle ned luften inne. Varmepumpens innedel suger luft inn og gjennom et register som kjøler ned eller varmer opp luften før den blåses ut i rommet.

Dette er den vanligste varmepumpen i Norge. Den fungerer godt i både leiligheter, rekkehus, eneboliger, tomannsboliger og på hytta.

 • Øker din komfort i boligen til en lavere energikostnad
 • Renser inneluften og gir deg et bedre inneklima
 • Meget brukervennlig og enkel i drift
 • Har ypperlig kjølefunksjon

Luft-til-vann varmepumpe

Luft-til-vann-varmepumper benytter energien fra uteluften til å varme opp boligen og tappevannet. Energien den produserer overføres til en varmeveksler som varmer opp husstanden gjennom vannbåren gulvvarme, radiatorer eller viftekonvektorer. Produksjonen av varmtvann skjer i varmesentralens integrerte varmtvannsbereder, eller ved forvarming til ekstern bereder.

Dette er den nest vanligste varmepumpen i Norge. Den fungerer godt i både eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og på hytta.

 • Øker din komfort i boligen til en lavere energikostnad
 • Stille og effektiv levering av tappevann, gulvvarme og radiatorvarme
 • Vesentlig besparelse på varmtvannsproduksjon/tappevann
 • Ett system som enkelt kan varme alle husets rom, med mulighet for ulik temperaturregulering

Væske-til-vann varmepumpe

Væske-til-vann-varmepumper henter energi fra fjell, jord, grunnvann eller sjøvann for å varme opp boligen og tappevannet. Bergvarmesystem – der man henter energien fra et borehull – er mest vanlig i Norge. Energien den henter benyttes til å varme opp husstanden gjennom vannbåren gulvvarme, radiatorer eller viftekonvektorer, og til produksjon av varmtvann i den integrerte varmtvannsberederen.

Denne varmepumpen har ingen utedel, men høyere investeringskostnad i forhold til luft-til-luft- og luft-til-vann-varmepumper. Den fungerer godt i både eneboliger, tomannsboliger og på hytta.

 • Varmekilden i et godt borehull er stabil og vil gi gode driftsforhold hele året
 • Stille og effektiv levering av tappevann, gulvvarme og radiatorvarme
 • Vesentlig besparelse på oppvarming og varmtvannsproduksjon
 • Ett system som enkelt kan varme alle husets rom, med mulighet for ulik temperaturregulering

VI VET AT DET KAN VÆRE VANSKELIG Å VELGE RIKTIG

Derfor ønsker vi å hjelpe deg med å finne riktig varmepumpe til ditt bruk

0