Hvordan vedlikeholde luft-til-vann-varmepumpa?

blid dame som ser på datamaskin

En luft-til-vann-varmepumpe er en god investering dersom du har et vannbårent varmesystem i huset ditt. For å oppnå mest mulig økonomisk og energieffektiv drift, samt en varmepumpe som varmer i år etter år, er det viktig med regelmessig vedlikehold og service.

For å sikre lang levetid, problemfri drift, gode rettigheter ved reklamasjon og best mulig ytelse og energieffektivitet, er det viktig å følge anbefalte vedlikeholds- og service-intervaller. Enkelt vedlikehold kan du gjøre selv, men mer detaljert og teknisk service krever hjelp av en autorisert og F-gass-sertifisert forhandler.

Vi kan derfor dele opp vedlikeholdsarbeidet som trengs på din luft-til-vann-varmepumpe i to: De tingene du regelmessig utfører selv, og det en autorisert forhandler bør ta seg av.

Vedlikehold på varmepumpa du kan gjøre selv

Luft-til-vann-varmepumpen trenger vedlikehold av både inne- og utedelen.

Vedlikehold av utedelen

Vedlikeholdet av utedelen består stort sett av å se til at det ikke ligger løv, støvlag eller annet som kan blokkere luftstrømmen som går gjennom utedelen. Det kan være lurt å ta et par kontrollsjekker i løpet av året, for eksempel på våren og høsten når temperaturen er på plussiden. Bor du ved en trafikkert vei kan det også være lurt å gå over utedelen med en fuktig klut for å rengjøre den.

På vinterstid er det, slik som med luft-til-luft-varmepumper, viktig å passe på at det ikke bygger seg opp med is på registeret til utedelen. At is dannes her kan skyldes flere ting, men sjekk først at vanntemperaturen på anlegget ditt er over 25-30 grader slik at avriming fungerer optimalt, og fjern eventuell is manuelt. Hvis problemet vedvarer, kan det være lurt å ringe din forhandler for en grundigere sjekk.

Ønsker du å redusere mengden løv, skitt, og snø som samler seg på utedelen, kan du montere et varmepumpehus.

ecodan luft-til-vann-varmepumpe

Vedlikehold av innedelen

På innedelen kan du enkelt utføre vedlikeholdet selv. Disse fire tingene bør du gjøre én til to ganger i året:

1. Sjekke trykket på varmesystemet

Intervall: Hver 6. måned eller av og til

Trykket på varmesystemet bør ligge mellom 1.0-2.0 bar. Trykknivået ser du på innedelens medfølgende manometer. Hvis trykket er lavt, noe som kan komme av at luft i systemet forsvinner med tiden, kan du etterfylle dette via en ventil mot inntaksvannet. Å sjekke trykket er ekstra viktig rett etter oppstart av systemet.

2. Rense magnetfilter på varmesystemet

Intervall: Hver 6.-12. måned

Å rense magnetfilteret på varmesystemet er en forholdsvis enkel prosedyre, og er viktig for å unngå magnetiske partikler i varmekretsen. Alle magnetfiltre som følger med varmepumpen, har en enkel brukerveiledning på hvordan rens utføres.

Det er viktig at varmepumpen slås av før man gjør dette, samt å lufte filteret før igangsetting igjen. Dette er spesielt viktig ved utskiftning fra annet varmesystem til varmepumpe.

3. Test sikkerhetsventilen

Intervall: Hver 12. måned

Alle luft-til-vann-varmepumper har en sikkerhetsventil påkoblet systemet. Denne skal hindre at trykket ikke bygger seg opp over 2.5-3.0 bar. Sjekk denne en gang i året ved å raskt åpne opp, sjekke at det kommer vann ut, og lukke den igjen. Det må av og til fylles på noe vann etter en slik sjekk (se punkt 1: «sjekke trykket på varmesystemet»).

ecodan ventil
Rød sirkel viser manometer der trykket kan sjekkes (ref. punkt 1). Grønn sirkel viser sikkerhetsventilen for systemvannet.

4. Bytt batteri hvis du har trådløs kontroll

Intervall: Hver 12. måned

Har du har en trådløs kontroll eller termostat til ditt luft-vann-system benytter denne batterier. Sjekk regelmessig at kontrollen virker, og bytt batteri hvert år for å være på den sikre siden.

Service av autorisert forhandler

Profesjonell service på luft-til-vann-varmepumpen er viktig, og bør utføres hvert andre eller tredje år. Ved en service vil din autoriserte forhandler gå gjennom og sjekke viktige punkter på systemet. Blant annet sjekkes:

  • Vannkvaliteten på systemvannet
  • Vifter og sirkulasjonspumper sjekkes for slitasje
  • Kontrollpunkter sjekkes for å «ta pulsen» på ditt anlegg

I hovedsak sjekkes følgende ved en service:

Vannkvalitet på systemet

Hvis vannet inneholder mye urenheter kan dette medføre dårligere effekt på varmeveksleren og defekte sirkulasjonspumper, som igjen gir dårligere virkningsgrad.

Mange som har erstattet et gammelt system med en varmepumpe har rør som ikke er diffusjonstette. Dette medfører at oksygen tilføres systemet under drift, som igjen gir oppbygning av urent vann. Dette kan en autorisert forhandler avdekke, for så å gjøre kjemiske tiltak som bedrer tilstanden til varmepumpen.

Frostgrense på vannet

Denne sjekken gjelder hydrosplitt- og monoblokk-systemer med vann istedenfor gass ut til utedelen. Her kan forhandler ta en vannprøve og kartlegge frysepunktet for vannet. Er ikke dette lavt nok kan man etterfylle glykol (frostvæske) som senker frysepunktet. Dette er spesielt viktig i nordiske land med lave temperaturer om vinteren.

Ved å senke frysepunktet på vannet unngår man at anlegget ødelegges ved strømstans eller annen driftsstans.

Sjekk av koblinger

Det er viktig å sjekke at både elektriske koblinger og vanntilkoblinger sitter ordentlig. Dette sjekkes ved en service. Pakninger på sirkulasjonspumper bør sjekkes og byttes etter behov.

Andre punkter som også er viktig å få sjekket ved en service er:

  • Sjekk og eventuell kalibrering av ekspansjonskar
  • Optimalisering og justering av varmekurve på varmepumpen
  • Grundig observering av utedel, 4-veis ventil, viftemotor og kompressor
  • Undersøke at tilleggsvarme/spisslast virker slik det skal
  • Kontrollmålinger av varmepumpeanlegget
  • Lekkasjekontroll og sjekk av punkter for å indikere om det er nok kjølemedium
  • Lese av eventuelle feilkoder eller driftsalarmer som har vært på anlegget

Til syvende og sist er servicen du investerer i din luft-til-vann-varmepumpe med på å forlenge levetiden og optimalisere ytelsen. Ikke minst øker det sjansen for å oppdage eventuelle driftsproblemer som kan føre til mer kostbare feil.

På tide med service på din luft-til-vann-varmepumpe?

Har det gått noen år siden sist din varmepumpe fikk service? Da er det kanskje på tide å ta kontakt med din lokale Mitsubishi Electric-forhandler. Her kan du avtale en passende tid for din neste service-avtale. Service kan tas hele året, men er ypperlig å ta i sommerhalvåret slik at man får en grundig sjekk og gjennomgang av varmepumpen før høsten setter inn. Sørg for at varmepumpen yter maksimalt, og holder seg så lenge som mulig – bestill service i dag!

0