Dette bør du tenke på ved plassering av utedel og drenering av kondensvann

montør monterer varmepumpe på vegg

Å montere varmepumpens utedel korrekt er svært viktig for å unngå unødvendig trøbbel, støy og i verste fall skader.

En dårlig montert utedel kan:

  • skape uønsket lyd og resonans i boligen
  • gi belastningsskader på vegg
  • skape problemer med drenering av vann

I denne artikkelen får du innsikt i hvorfor disse problemene kan oppstå, samt råd til hvordan du unngår dem.

Montør Mitsubishi Electric

Ulike monteringsmetoder

Det er to metoder for montering av varmepumpens utedel: veggfeste og bakkestativ. Med veggfeste festes utedelen på braketter på husveggen. Brukes et bakkestativ monteres utedelen på et stativ med et stabilt fundament.

Både bakkestativ og veggfeste gir vellykket og god montering, men det er likevel et par ting å tenke på.

Lyd og resonans

Varmepumpens mekaniske komponenter, som kompressor og viftemotorer, vil alltid skape små vibrasjoner under drift. Det er derfor viktig med korrekt montering for å unngå at lyd og resonans blir et problem i boligen.

Veggfeste: Brukes veggfeste monteres utedelen enten på boligens grunnmur eller direkte på kledningen. Det er viktig at det benyttes riktige veggbraketter, da braketter for mur og braketter for kledning har ulike egenskaper. I tillegg skal det alltid benyttes vibrasjonsdempere.

Ved montering på kledning er det anbefalt å benytte fjærdempere fremfor gummidempere, da disse ytterligere reduserer sjansen for resonans. Dersom boligen er utformet slik at man fritt kan velge å montere på grunnmur eller på kledning, anbefaler vi å velge grunnmur.

Bakkestativ: Ved å benytte et egnet bakkestativ med et stabilt fundament, er utfordringer knyttet til lyd og resonans minimale. Også her skal det alltid benyttes vibrasjonsdempere.

Belastninger på veggen

Varmepumpens utedel veier fra 27 kilo for de minste modellene og oppover. Ved veggfestemontering er det derfor viktig at man er nøye, og at veggbrakettene forankres tilstrekkelig for å unngå belastningsskader. Særlig gjelder dette ved montering på treveggskledning da det kan være utfordrende å finne stenderne som vil gi solide festepunkter. Dette gjelder spesielt hvis kledningen er stående.

varmepumpemontering på vegg
Her monteres utedel med veggbraketter for kledning.

Drenering og vann

Varmepumper produserer betydelige mengder kondensvann, spesielt i omgivelser med høy luftfuktighet og hyppig avriming. Pass derfor på at det er tilstrekkelig høyde fra bakken og opp til utedelen, slik at kondensvann ikke fryser til og bygger seg helt opp til utedelen. Om vinteren er det viktig å følge med på dette, og fjerne is ved behov.

Isdannelser rundt varmepumpen kan også bli farlig dersom utedelen er i nærheten av inngangspartiet, eller andre steder man beveger seg. For å unngå dette er installering av en dryppanne med integrert varmekabel en god løsning. Denne leder kondensvannet til nærmeste avløp eller under frostgrensen.

Ved montering av utedel på eller inntil vegg, vil en dryppanne uansett være smart da den også vil lede kondensvannet bort fra grunnmuren. Det vil forhindre at vannet renner ned langs husveggen, og inn i sprekker i muren – som i verste fall kan utvide seg når det fryser til is om vinteren og skade grunnmuren på huset.

Bakkestativ med dryppanne
Utedel montert på bakkestativ og stabilt fundament. Dryppanne er montert under utedelen der dreneringsrøret leder kondensvannet under frostgrensen og til drenerende masser.

Fagpersoner sikrer korrekt montering

Skal du montere en varmepumpe anbefales det å søke hjelp fra fagpersoner. Slik sikres riktig installasjon og en effektiv varmepumpe uten problemer. Er du usikker på hvor varmepumpen bør plasseres, eller hvilken modell du bør gå for? Bestill en gratis befaring med en av våre autoriserte forhandlere.

0