Geodan på vaskerom. Foto.

GJENNOMFØRING
AV TILTAK

Vurderer du å oppgradere boligens energiløsning dekker Geodan alle tiltak du måtte ønske. Geodan er for deg som skal bygge nytt, rehabilitere, eller bytte ut oljefyren. Med den komplette løsningen Geodan leverer vil den dekke alle tiltak du ønsker å gjennomføre for å få en energiløsning som er utformet for å møte fremtidens krav til varmeøkonomi, og dine krav til besparelse. Med Mitsubishi Electric-kvalitet som benytter energien fra bakken er Geodan komplett, robust, smidig, pålitelig, og vil innebære betydelig reduserte oppvarmingsutgifter for husstanden.

Mitsubishi Electric på ryggen til montør. Foto.

Kompetanse er nøkkelen til riktig løsning

For at vi som leverandør skal være 100% sikker på at deres fremtidige løsning leverer best mulig komfort og stabil varme til størst mulig besparelse, må løsningen tilpasses boligens størrelse, byggeår, isolasjon, varmebehov og evt. eksisterende vånnbårne installasjoner og borrehull.

For å få til dette må det først gjøres en befaring med korrekt dimensjonering fra en av våre autoriserte forhandlere før tiltaket iverksettes. Under ser du fremdriftsplanen i 3 steg.

Montør på befaring hos kunde. Foto.

Steg 1: Gratis befaring

Forhandleren kommer på en befaring og kartlegger hva som er best egnet for boligen. Det vil legges vekt på komfort og besparelsespotensiale i forhold til investering, og hva som er av montert utstyr fra før (vannbårent system, radiatorer, oljefyr osv.) og evt. eksisterende borehull. Gratis befaring kan du enkelt bestille her, eller ta direkte kontakt med din lokale autoriserte forhandler som du finner her.

Gassmåler i hånden på montør. Foto.

Steg 2: installasjon

Når dere har kommet frem til den beste løsningen legges det opp en prosjekterings- og arbeidsplan for installasjon. Etter installasjonen blir det igangkjøring av systemet, og dere får opplæring fra montøren.

Person skriver på laptop. Foto.

Steg 3: Registrering av tiltak hos Enova

Når systemet og installasjonen er betalt registreres tiltaket hos Enova for å få tilbakebetalt noe av investeringen. Dersom du restaurerer og legger om til vannbåren varme, eller installerer i nybygg eller fritidsbolig, får du inntil 10.000 kroner i støtte av Enova. Støtten for installasjonen av væske-til-vann varmepumpen er inntil 10.000 kr. Er det behov for en ekstra akkumulatortank til systemet får du inntil 5000 kr for den også.

VI VET AT DET KAN VÆRE VANSKELIG Å VELGE RIKTIG

Derfor ønsker vi å hjelpe deg med å finne riktig varmepumpe til ditt bruk

0