VL 50

VL50, foto
  • Ikon for lavt lydnivå. Illustrasjon. Stillegående
VL50 på kontor. Foto.

Gi ditt inneklima et skikkelig løft
med et enkelt grep

Miniventilasjon 50

Sørger for et sunt og godt inneklima med filtrert luft utenfra, uten trekk og forurensning.

Miniventilalsjon 50 er en liten ventilasjonsenhet som kan skifte hele 52,5 m3 luft i timen – det tilsvarer all luft i et rom på 20m2. Miniventilasjonen er balansert, og kan gjenvinne opptil 85% av energien i luften den bytter ut.

Miniventilasjon 50 leveres i to versjoner, med- og uten fjernkontroll.

Du legger kanskje ikke merke til at rommet du befinner deg har et godt inneklima for at du skal trives, når du er der. Men det påvirker alle valgene du tar. Og hvordan du har det hjemme. Det er derfor vi kaller det…Teknologi man føler.

Passer perfekt for:

  • Soverommet
  • Barnerommet
  • Leiligheter uten ventilasjon
  • Kontorer
  • Brakkerigger
VL50 stående, i stue. Foto.

Enkel og fleksibel installasjon

Enheten kan monteres både horisontalt og vertikalt, etter hva som passer best. Kun én rørgjennomføring gjør installasjonen meget enkel og kan gjøres selv.

Med og uten miniventilajsjon. Illustrasjon.

Erstatter eksisterende ventilasjonsluke

Med en rørgjennomføring på 125 mm (diameter) passer Miniventilasjon 50 i eksisterende ventilasjonsluke, og man slipper å lage hull i veggen. Dette gir mulighet for å øke eller senke luftutskiftinger/luftkvalitet i rommet, uten å få den ubehagelige trekken inn fra ventilasjonsluken.

Filter til VL50 og pollen. Foto.

Gode filterfunksjoner

Filtrene fjerner støv, smuss og forurensning fra uteluften før den slippes inn i boligen. Den har også mulighet for finfilter (High efficiency filter). Dette filteret erstatter grovfilteret som følger med miniventilasjonen. Perfekt for allergikere  – stopper pollen og andre partikler fra å komme inn i ditt inneklima på en meget effektiv måte.

Dame sover under VL50. Foto.

Mindre støy (Lydisolering)

Miniventilasjon 50 har en ekstrem god lydisoleringseffekt på utelyden som normalt ville kommet inn gjennom ventilasjonsluken. I områder med mye støy vil enheten fungere som en støydemper, man får et teknisk skille mellom ute- og innemiljø som demper støy fra utemiljøet vesentlig. Dette gjør den f.eks. perfekt i boliger utsatt for mye trafikkstøy, flyplasstøy og fabrikkstøy.

Mor, far og baby på madrass. Foto.

Avtrekksfunksjon

I vintersesongen når utetemperaturen blir -10°C, eller lavere, kan luften som kommer inn føles kald. Da kan Miniventilasjon 50 stilles på kun avtrekk, og kan brukes helt ned til -20°C utetemperatur.

VL50 på barnerom. Foto.

Lav lyd innstilling

Perfekt for soverom og barnerom. Kun 15dB(A) og 85% varmegjenvinning ved 16m3 pr time.

Mange bruksområder

Soverommet
Miniventilasjon 50 på soverommet gir bedre inneklima og økt søvnkvalitet.

Barnerommet
Små barn er vare for forurensing utenfra som slipper inn, trekk fra åpne ventilasjonsluker og støy dette medfører. Ved å montere Miniventilasjon 50 på barnerommet blir inneklimaet renere og sunnere for barna, mindre trekk av kald uteluft og mindre støy som ofte forstyrrer nattesøvnen.

Etterisolerte boliger
Etterisolerte boliger med nye vinduer kan bli veldig tette og trenger ventilasjon. Miniventilasjon 50 er en perfekt løsning for tette rom.

Små rom
Få bedre innemiljø i små rom.

Kontoret
Plasser Miniventilasjon 50 på kontoret og opplev en hverdag med bedre inneklima og økt arbeidslyst.

Eldre hus
Hus fra 1970 til 1990 har ofte bare lufteluker som ventilasjon. Her kan Miniventilasjon 50 enkelt monteres i eksisterende luker og øke kvaliteten på inneklimaet med filtrert luft utenfra. Samtidig blir man kvitt uønsket trekk fra luftelukene, reduserer støyen utenfra og forurensningen som normalt kommer rett inn.

Borettslagsleiligheter
Mange leiligheter i dag mangler skikkelig ventilasjon og avtrekk. Disse leilighetene har ofte dårlig luftkvalitet og kan oppleves som “tette”. Med Miniventilasjon 50 løser man dette på en rimelig og enkel måte uten store investeringer.

0