Tips til en mer effektiv arbeidsplass

Flere personer rundt møtebord. Foto.

Hvordan effektivere arbeidsplassen

Bedriften kan tjene godt på fornøyde ansatte og gode rutiner. Her er 5 tips til hvordan arbeidsplassen kan effektiviseres.

Det er ikke uvanlig at mandag morgen starter i motbakke, at onsdag blir en kneik i uka mange kjemper for å komme seg over og at fredagen spinner mest bort til kos og glede over at det endelig er helg.

Det er mange grunner til at ulike ansatte sliter med å finne motivasjonen gjennom uken. Her får du fem tips som både kan hjelpe de ansatte med å bli lykkeligere, samt effektivisere hvordan de jobber.

LEGG OPP TIL FLEKSIBLE ARBEIDSTIDER

Ulike mennesker fungerer best på ulik tid av døgnet. Det er også slik at vi alle lever svært forskjellige liv med forpliktelser på privaten som en alltid prøver å få prioritert i løpet av dagen og uken.

Legger arbeidsplassen opp til fleksible arbeidstider får A-menneskene mulighet til å arbeide effektivt og uforstyrret tidlig på morgenkvisten, mens B-menneskene får dra seg litt lenger under dynen før de møter opp uthvilte og motiverte. Når arbeidstiden er fleksibel betyr dette også mindre stress for de ansatte med tanke på barn, hund som skal luftes, avtaler som skal holdes og familiebesøk som gjerne skal avlegges tidlig eller sent. Har man planer som er viktige å rekke blir det enkelt for ansatte å møte opp tidlig de dagene de må dra tidig, eller sent de dagene hvor det skal gjøres noe rett etter jobb, men gjerne utpå kvelden.

Person skriver på laptop. Foto.

HOLD GODE RUTINER

Som med alt annet i livet er det også på arbeidsplassen viktig at en har gode rutiner som opprettholdes. Dersom det skal avholdes ukemøter, men dagene og tidene for dette aldri er satt vil ansatte kunne oppleve dette som forvirrende og frustrerende. Dette gir heller ikke de ansatte mulighet til å legge opp sin arbeidshverdag etter satte avtaler og tidspunkter hvor interne møter skal avholdes.

Ledermøter, avdelingsmøter, lunsjtider og lignende bør være rutiner som alle kjenner til. Skaper man gode rammer for slike hendelser, samt forutsigbare regler for hvordan ansatte skal søke om fri, avspasering eller gi beskjed om at de er syke vil dette føre til et trygt og godt arbeidsmiljø – samt en mer effektiv måte for alle å arbeide på.

SKAP ARBEIDSGLEDE OG SPRE POSITIVITET

For at ansatte skal være motiverte til å arbeide flittig og effektivt er det også lurt å legge til rette for et positivt miljø å jobbe i. Sørg for at det jevnlig kan tas pause dersom det arbeides foran skjermer, skap gode sosiale soner hvor kolleger kan omgås og bli bedre kjent og sett av dager til moro og hygge. Lønningspils eller en «sosialtime» i løpet av uken er gode arenaer for å slappe av og nyte litt kvalitetstid sammen.

Pass også på å spre positiv energi på arbeidsplassen. Ledere bør være flinke til å trekke frem gode resultater i plenum og være forsiktige med hva som diskuteres foran ansatte. Ledermøter bør avholdes dersom det er behov, hvor vanskelige ting kan diskuteres bak lukkede dører. Er det en stressende periode på jobb bør det påses at de ansatte ikke blir negativt påvirket av dette. Skal en motivere til å jobbe hurtigere bør en unngå å gjøre dette ved å skape press eller legge for store forventinger på de ansattes skuldre.

SKAP ET GODT MILJØ Å JOBBE I

Å skape et godt arbeidsmiljø kan være komplisert. Mange biter skal på plass for at de ansatte virkelig trives på jobb og like seg i lokalene. Møblene bør være komfortable og funksjonelle, belysningen bør ikke være for hard og kald, men heller ikke for myk og dunkel og flyten i åpne kontorlokaler bør tilpasses slik at det er enkelt å jobbe uforstyrret. Samtidig bør det være lavterskel for å snakke med sine medarbeidere. Det er viktig å ta slike ting i betrakting for at et kontor skal fungere optimalt, og dersom en føler at det blir for vanskelig å finne ut av oppsettet kan en alltid kontakte eksperter som arbeider med nettopp romutforming, belysning og ergonomi.

Andre ting som alltid bør eksistere godt synlig for alle ansatte i bedriften er grønne planter. Det er nemlig svært positivt for oss mennesker å omgi oss med grønne vekster. Plantene har svært mange gode egenskaper. De hjelper blant annet til med å redusere stress, renser luften og er selvfølgelig også pene å se på. Det er kjedelig å sitte i et grått kontorlandskap uten noe liv rund seg, med grønne planter vil det både yre av liv og kanskje også kreativitet hos de ansatte?

Safirsort Kaiteki i stue. Foto.

Arbeider man i et lokale hvor luftkvaliteten er dårlig vil dette også kunne påvirke de ansatte negativt. Grønne planter er vel og bra, men sjeldent nok i seg selv til å skape den gode luftkvaliteten som gjerne trengs for å holde ansatte våkne, kvikke og fornøyde. Med en varmepumpe vil du enkelt både kunne regulere innetemperaturen slik at den passer de ansattes behov, samt rense luften svært effektivt. Elektrisk varme er kjent for å skape store ansamlinger av støv. Varmepumper filtrerer derimot inneluften for støv og bakterier. Et perfekt valg for kontorlokaler med andre ord. Kontakt Mitsubishi Electric for varmepumper i toppklassen.

RIS FUNGERER ALDRI LIKE GODT SOM ROS

Til sist er det viktig å huske at ris sjeldent fungerer like godt som ros. Det er åpenbart at en noen ganger vil måtte irettesette ansatte eller gi konstruktiv kritikk, men forskning tyder på at positiv forsterkning fungerer mye bedre enn negativ forsterkning. Ros og god konstruktiv kritikk er en positiv måte å lære hva en bør gjøre på, mens straff og skjenn kan føre til lavere selvtillit, mindre arbeidsglede og stress.

Dette betyr ikke at alle ansatte skal roses opp i skyene hver eneste dag, da det kan bli for mye av en god ting. Det er simpelthen viktig å huske at annerkjennelse og belønning kommer man ofte langt med, sett at en velger metoder for dette som både fungerer for ledelsen og som virkelig motiverer den ansatte. Bonusordninger, positive tilbakemeldinger, økt lønn og frihet på arbeidsplassen kan være eksempler på goder som kan motivere ansatte til å jobbe enda mer effektivt og målrettet.

0