Prosesskjøling
på norske gårder

landskap, jorder. Foto.

Økte og varierende temperaturer i høst- og vårsesongen gjør det vanskeligere for bønder å levere ønsket kvalitet og mengde ut til butikk. Med et prosesskjølingsanlegg på lageret kan problemet reduseres.

For å sikre lagringskvalitet, gode varer ut i butikk og lite svinn er man avhengig av lav og jevn lagertemperatur. Med stadig økende utetemperaturer og svingninger på gradestokken blir dette nærmest umulig uten hjelp fra maskiner.

– Varmere høster gjør det svært vanskelig å få ned temperaturen på lageret uten kjøling. I tillegg kommer det ofte varme perioder på senhøsten og før jul, noe som gjør at temperaturen på lageret stiger igjen etter at den har vært nede. Slike svingninger er uheldig og kan gi dårligere grønnsaker, mer svinn og mindre ut i butikk, forteller grønnsaksbonde Knut Bergum som selv dyrker kålrot på Toten.

LØSNINGEN

For å få bukt med problemene installerte Bergum, med støtte fra Innovasjon Norge, høsten 2021 et prosesskjølingsanlegg på gården. Det langsiktige målet med investeringen er å gi større netto salgbar avling av bedre kvalitet, samt å kunne ha varer liggende lenger utover våren uten at kvaliteten reduseres.

Prosesskjøing fra Mitsubishi Electric
Prosesskjøing fra Mitsubishi Electric

Kjølemaskinen til anlegget som ble installert er en luftkjølt isvannsmaskin for prosess, levert av Mitsubishi Electric og montert av deres forhandler Kuldeteknikeren AS.

Maskinen yter cirka 30 kW ved turtemperatur på -5, er levert med lav-GWP kuldemedie R454B med GWP på 466 og har innebygget sirkulasjonspumpe, EC-vifter, behandlet coil (e-coating) samt varme i elskap.

Dette er en av de minste modellene i NX2-serien som går helt opp til 870 kW. Ekstern akkumulatortank på 500 liter og strømningsvakt er også tilbehør fra Mitsubishi Electric på prosjektet.

– Prosessanlegg er en god løsning for lokaler i industri og næring som trenger bestemte temperaturer. Anleggene kan både leveres med isvann som gir lav temperatur – eksempelvis til kjølelager, eller som varmepumper til oppvarming av vann for produksjon. Maskinene prosjekteres og leveres tilpasset spesifikt prosjekt, og har ofte et større arbeidsområde enn tilsvarende utstyr for komfort, forteller Jakob Eide, produkt- og salgssjef for chillers i Mitsubishi Electric.

ØKT KVALITET, REDUSERT SVINN OG MINDRE IMPORT

Når kvaliteten kan bevares over tid og lagersesongen forlenges, forlenges også perioden med norske grønnsaker i butikkhyllene. Det fører igjen til økt selvforsyningsgrad og mindre import fra utlandet. Etter installering av kjøleanlegget kan Bergum levere sin kålrot til norske butikker i elleve av årets tolv måneder.

– En annen fordel er at jeg sitter igjen med flere kilo kålrot solgt til butikk i hver kasse, fordi lagersvinnet og mengden dårlig kålrot som må kastes reduseres, sier Bergum.

Nylig leverte han omtrent halve lageret, som første levering etter installeringen av kjøleanlegget.

– Jeg er fornøyd med hvordan det så ut, og opplever en generelt høyere kvalitet på kålrota nå etter at kjøleanlegget kom på plass, sier han.

LOVER GODT FOR FREMTIDEN

Den totale virkningen av anlegget er det for tidlig å si noe om etter kun en halv lagersesong, men grønnsaksbonden er positiv.

– Lagring med kjøling er en læringsprosess. Jeg har kun erfaring med en halv lagersesong, men til nå synes jeg lageret fungerer som tiltenkt. Som ved all annen byggeaktivitet som omfatter teknikk har det også her vært innkjøringsproblematikk, men jeg har fått god hjelp og er fornøyd.

Les mer om produktet ved å trykke her.

GJELDER DET INDUSTRI OG NÆRING?

Vi ønsker å hjelpe deg med å finne riktig løsning til ditt bruk

0